Návody > Export do SQL databáze >Definice tabulek

Definice tabulek

Definice exportních tabulek

V projektu ProSQL je možné nadefinovat strukturu SQL databáze, jednotlivých tabulek a jejich sloupců. Tyto tabulky jsou zároveň i naplánovanými úlohami, které se dle svých vlastností spouštějí a zapisují data dle potřeby do SQL databáze.

Vytvoření tabulky - úlohy

Ve stromu v definované databázi je možné vytvořit jednotlivé tabulky se strukturou a vkládanými daty - řádky. Tato tabulka je zároveň naplánovaná úloha, která dle vlastností umožňuje  automaticky exportovat data do databáze. Spuštěné exportní úlohy a jejich průběh se zobrazuje ve větvi Spuštěné úlohy, je-li projekt spuštěn a naplánovaná úloha běží.

Přidání tabulky možno provést například klávesou Insert, zrušit tabulku např. klávesou Delete. Obě operace jsou dostupné i v nástrojové liště. Zobrazí se výběr typu tabulky.

Typy exportních tabulek - úloh:

Automatická - zadáním indexu modulu budou exportována automaticky všechna dostupná aktuální data daného modulu projektu monitorovacího systému (vždy jedna proměnná na řádek), dle definice sloupců tabulky v naplánovaných časech
Normal  - lze vytvořit kompletní seznam proměnných modulu, který je možné dále upravovat a promazat, vybraná aktuální data daného modulu projektu monitorovacího systému (vždy jedna proměnná na řádek), dle definice sloupců tabulky v naplánovaných časech
Report - uživatelsky ručně definovaná tabulka s různými proměnnými v řádku, vhodná například pro export dat jednoho modulu v jediném řádku (měřiče spotřeb, provozní hodiny, teploty a tlaky, atp.)

Vlastnosti tabulky - plánování úlohy

Vlastnosti tabulky - plánování úlohy

Vlastnosti tabulky - plánování úlohy

Tabulce lze měnit vlastnosti (~ a Ctrl+Enter) exportu do SQL databáze a naplánování.

Vlastnosti tabulky:

Jméno - pevné jméno tabulky v SQL databázi
Prefix modulu - prefix modulu monitorovacího projektu (pouze u typu Auto) - definuje modul, jehož data budou kompletně automaticky exportována
Přepisovat - definuje, zda budou již dříve zapsaná data, která byla nalezena dle primárního indexu, opakovaně přepisována v SQL databázi - obraz modulu, tabulka se nebude v čase zvětšovat
Pouze změny - řádek se zapisuje pouze při změně hlavní hodnoty proměnné, nebo její validitě - pouze u tabulek typu Auto a Normal
Počáteční čas vůči aktuálnímu - jen u tabulky typu Report, podrobněji bude rozebráno dále u tabulky sloupců
Koncový čas vůči počátečnímu - jen u tabulky typu Report, podrobněji bude rozebráno dále u tabulky sloupců
Tabulka sloupců - definuje strukturu tabulky v SQL databázi - podrobněji bude rozebráno dále

Plánování úlohy:

Spustit úlohu nyní - umožní uživatelské okamžité spuštění úlohy - pro vývoj a testování
Spouštět úlohu automaticky - povoluje automatické spouštění dle plánu
Typ spuštění - definuje, zda je úloha spuštěna jen v definovaný čas, nebo pravidelně s níže definovanou periodou
Čas/Perioda spuštění - definuje, nebo jak často, má  být úloha automaticky spouštěna
Den v týdnu - definuje, které dny v týdnu má být úloha automaticky spouštěna