Návody > Export do SQL databáze > Definice tabulek >Typy hodnot pro export

Typy hodnot pro export

Typy hodnot pro export

Pro definici sloupce je potřeba zadat způsob, jakým bude zadání buňky v řádku interpretováno při exportu do SQL. Tento způsob je potřeba vybrat ve sloupci Typ hodnot u každého sloupce při definici tabulky sloupců.

Typy hodnot pro export z monitorovacího systému ProCop

Jednotlivé sloupce v SQL databázi musí mít nastaven typ hodnoty, který je exportován z monitorovacího systému.

Typy hodnot exportovaných z monitorovacího systému:

Unknown - neznámý, není definován, sloupec se neexportuje do SQL databáze
Value - hlavní hodnota v řádku zadané proměnné
Valid - validita v řádku zadané proměnné - znamená, že proměnná byla občerstvena v intervalu zadaném v monitorovacím projektu
OverallValid - logický součin všech validit proměnných, zadaných v daném řádku (je li kterákoliv z hodnot v řádku nevalidní, bude nevalidní)
UpdateTime - příznak poslední obnovy hodnoty proměnné v mon. systému (.LastUpdate)
TaskTime - čas spuštění exportní úlohy
WriteTime - čas zápisu řádku do SQL databáze
Prefix - prefix všech použitých proměnných v řádku (sloupec není exportován do SQL databáze, slouží jen aby nebylo nutné definovat stejné prefixy u všech sloupců v daném řádku, bývá zobrazen jako znak @)
Trend - hodnota z trendu proměnné v čase definovaném v parametru úlohy
TrendValid - validita z trendu proměnné v čase definovaném v parametru úlohy
Consumption - rozdíl hodnot trendů v časech definovaném v parametrech úlohy
ConsumptionValid - validita hodnot trendů v časech definovaném v parametrech úlohy
TrendBeginTime - počáteční čas definovaný v parametru úlohy
TrendEndTime - koncový čas definovaný v parametru úlohy
UserData - uživatelská data - libovolná data (text) zapsaná v řádku tabulky exportovaná do SQL databáze, nebere se z monitorovacího systému
Time - definovaná proměnná převedená na čas (datum se nepoužije)
Date - definovaná proměnná převedená na datum (čas je nulový)
DateOrNow - definovaná proměnná převedená na datum (čas je nulový), pokud je datum nedefinováno, zapíše se aktuální datum systému
DateTime - definovaná proměnná převedená na datum a čas
DateTimeOrNow - definovaná proměnná převedená na datum a čas, pokud je datum a čas nedefinováno, zapíše se aktuální datum a čas systému
Note - poznámka - libovolná data (text), zaznamenaný jen v projektu exportu, sloupec se neexportuje do SQL databáze