Návody > Export do SQL databáze > Definice tabulek >Datové typy sloupců v SQL

Datové typy sloupců v SQL

Každý sloupec tabulky v SQL databázi musí mít definován typ záznamu (datové reprezentace) hodnot.  Tento typ je potřeba vybrat ve sloupci SQL Typ u každého sloupce při definici tabulky sloupců.

Datové typy sloupců v SQL databázi

Data v jednotlivých sloupcích získaná z monitorovacího systému dle sloupce "Typ hodnot", nebo definovaná v exportním projektu,  jsou zaznamenávána v SQL databázi do sloupce zvoleného typu. Data jsou konvertována, je-li to možné do zvoleného SQL datového typu.

Typy sloupců v SQL databázi:

none - není definován,  data se neexportují do SQL databáze
bit - logický typ, hodnoty 0 a 1 (false, true)
tinyint - 1 bajt, bez znaménka 0-255
smallint - 2 bajty, se znaménkem
int - 4 bajty se znaménkem
bigint - 8 bajtů se znaménkem
float - 4 nebo 8 bajtů  dle velikosti, reálné číslo s plovoucí desetinnou čárkou
real - 4 bajty, reálné číslo s plovoucí desetinnou čárkou
text - text libovolné délky
char(64) - text maximálně 64 znaků dlouhý
datetime - datum a čas

Exclam Důležité upozornění!

Datové typy v SQL databázi se mohou lišit dle konkrétní implementace SQL serveru.