Návody > Data v SQL > Správa databáze ProCop >Reindexace a Shrink

Reindexace a Shrink

Reindexace

V tabulkách v SQL databázi dochází vlivem ředění trendů, archivování databází a dalších operací k mezerám ve fyzických datech na disku. Do těchto mezer jsou pak vkládána nová data a jejich logické pořadí se neshoduje s jejich fyzickým uspořádáním na disku. Z tohoto důvodu mohou být operace nad těmito tabulkami pomalejší.

Reindexace je operace nad SQL tabulkami, která přeskládá všechny záznamy v tabulce tak, aby fyzické uspořádání na disku odpovídalo jejich logickému pořadí v SQL tabulce. Tím se stanou jednotlivé operace jako např.: hledání trendů, přepínání displejů rychlejšími. Touto operací nedojde ke zmenšení databáze, ale naopak může dojít k jejímu zvětšení. Reindexace nemaže, ani nijak neupravuje uložená data, pouze jejich vnitřní uspořádání.

Shrink

Pokud je potřeba zmenšit fyzickou velikost databáze na disku, je možné použít operaci shrink. Pomocí této operace se přeskládají vnitřní data databáze tak, aby zabírala co nejmenší prostor na disku. Shrink data seřadí stylem přesunu posledního záznamu na první volné místo. Po tomhle seřazení dochází ke zhoršení výkonu operací nad databází, proto je vhodné provádět shrink jen ve výjimečných případech, například po smazání velkého množství dat, odsunu dat do archivních databází nebo nedostatečného místa na disku.

Reindexace a shrink

Reindexace a shrink

prod_tip_sm Tip!

Jestliže jsou následující volby neaktivní (šedé), je potřeba vyčíst jejich stav z SQL stisknutím tlačítka Zkontroluj!

Reindexace a shrink

Povolit reindexaci a operaci shrink - povolení automatické naplánované úlohy
oAno: naplánuje interní úlohu SQL databáze ProCop pro reindexaci a operaci shrink dle nastavení
oNe: úloha nebude naplánována
Typ úlohy
oShrink: úloha provede pouze operaci shrink
oReindexace: úloha provede pouze reindexaci
oShrink a Reindexace: bude provedeno obojí
Den v týdnu
ovolba naplánované úlohy jednou týdně (volba dne v týdnu), každý den nebo jednou měsíčně
Den v měsíci
ov případě volby jednou měsíčně je možnost zvolit den v měsíci
V čase
očas provedení naplánované úlohy

V dalším podmenu se nachází podrobnější nastavení minimálních hodnot pro provedení reindexace nad tabulkou.

Nastavení minim reindexace

Počet stránek tabulky
ominimum počtu stránek tabulky, aby byla nad ní provedena operace reindexování. Doporučené minimum je 1000 stránek tabulky
% fragmentace pro přestavení
opřestavění indexu spočívá ve smazání tabulky a vytvoření úplně nové. Fragmentace v procentech udává míru mezer ve fyzických datech na disku. Doporučené minimum je 30%.
% fragmentace pro reorganizaci
oreorganizace indexu pouze upravuje stávající uspořádání dat bez mazání a znovuvytváření tabulky. Doporučené minimum je 5%.

note   Poznámka

Reindexace ani operace shrink nijak nemění ani nemaže data uložená v databázi, pouze mění jejich uspořádání na disku počítače. Výchozí nastavení je provádění operace shrink a reindexace jednou měsíčně v prvním dni měsíce v 22 hodin a 10 minut.