Návody > Data v SQL > Správa databáze ProCop >Archivace trendů

Archivace trendů

Mechanismus archivace trendů má několik důvodů, proč byl vyvinut a může být užitečné jej využít. Historické trendy v SQL databázi jsou ukládány v samostatných tabulkách bez omezení počtu vzorků. Limitem může být Express edice SQL serveru, nebo velikost diskového prostoru. Pokud je v tabulce vzorků hodně, například při krátké periodě vzorkování, přehledy vývoje v délce let pak mohou být velmi pomalé. Využití mechanizmu ředění trendů může být nežádoucí, nebo nedostatečně omezovat velikost. Pro tyto případy je vhodné použít archivaci trendů do dalších SQL databází.

Jak archivace funguje

Naplánovaná úloha v čase spuštění vyhodnocuje podle nastavených parametrů, které vzorky za kolik dni přesune z průběžné databáze do archivní.

K vytváření archivních databází musí být instance SQL databáze důvěryhodná (SET TRUSTWORTHY ON)
Archivační úloha po spuštění vyhodnotí, zda jsou v průběžné databázi vzorky starší než zadaný limit (x měsíců)
Ověří existenci archivní databáze, nebo vytvoří novou, pojmenuje stejně jako původní s připojením _HTyyyymmdd
Vytváří jednotlivé tabulky trendů v databázi, plní je hodnotami z průběžné databáze, kde je současně odmazává
Kontroluje maximální velikost databáze, pokud je omezena a přepíná archivy (12 -> 6 -> 3 -> 1 měsíců), pokud se data nevejdou
Může vytvořit databázi i časem mimo nastavený rozsah, pokud velikost překročí omezení a následně přepne rozsah na kratší
Prohlížeč trendů v Panelu nástrojů ProCop zobrazuje hodnoty ze všech databází současně, pokud je to potřeba
Zálohování databáze ProCop zálohuje průběžnou databázi i archivní databáze, pokud v nich byla provedena změna (nemají příznak jen pro čtení)
Archivní databáze jsou po po zálohování nastaveny jen pro čtení, pouze archivační úloha může povolit i zápis, pokud je potřeba
Archivní databáze lze ze serveru  kdykoliv odstranit, případně znovu doplnit, či obnovit ze záloh, v monitorování budou opět k dispozici

prod_tip_sm Tip!

Jestliže jsou následující volby neaktivní (šedé), je potřeba vyčíst jejich stav z SQL stisknutím tlačítka Zkontroluj!

Nastavení automatické archivace trendů:

Povolit denní archivaci trendů [Ne]:
onaplánuje interní úlohu SQL databáze ProCop pro archivaci trendů dle nastavení
ov čase [3:10:00]
určuje čas spuštění naplánované úlohy, pokud je úloha povolena
Rozsah archivu [12 měsíců]:
ourčuje délku archivů (databází), do kterých budou přesouvány starší vzorky
orozsah lze nastavit na 1 měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců a 12 měsíců
Archivovat vzorky starší než (0=auto) [měsíc]:
ov průběžné databázi bude udržován nastavený počet měsíců vzorků trendů zpětně od současnost
ovolba 0=auto znamená automaticky stejný počet měsíců, jako je rozsah archivu, tedy 1 měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců a 12 měsíců, dle nastavení druhého parametru
ovýznam volby 0=auto je zřejmý z omezení velikosti databáze
Max. velikost (0=vyp) [MB=8000]
ovolba udává maximální velikost databází (archivů i průběžné databáze), je vhodné ji z bezpečnostních důvodů kontrolovat při použití edice SQL Express (max. 10GB)
opokud je velikost archivu překročena, je dojde k automatickému zkrácení Rozsahu archivu na kratší, pokud je je volba Archivovat vzorky starší než = 0 auto, dojde k přepnutí i velikosti průběžné databáze
opokud je překročena velikost průběžné databáze (po archivaci), zkrátí se ještě o měsíc
o0 = vyp. znamená, že se velikost vůbec nekontroluje - obvykle pro SQL servery Standard
Max. čas běhu (0=vyp):
okontroluje se maximální doba běhu archivace, pokud překročí nastavenou dobu, tak se přeruší a pokračuje se další den
oslouží hlavně k omezení zatížení SQL serveru po změně (zapnutí) nastavení archivace
Archivovat po [den = 7]
olimit archivace vzorků na jeden průchod
opokud se archivuje pravidelně každý den, pak se toto omezení neprojeví (archivuje se právě jeden den)
opokud dojde ke zapnutí / změně archivace, pak se současně zpracovává nastavený počet dnů vzorků v postupně ve všech trendech
opo dokončení posledního trendu, se zkontroluje maximální doba běhu a archivuje se další nastavený počet dní v každém trendu