Nástroje

Nástroje

V tomto podmenu je k dispozici několik databázových úloh pro práci s databází. Názvy úloh i jejich výsledky jsou uvedeny pouze v anglickém jazyce. Úlohy jsou rozděleny na synchronní a asynchronní a dále se dělí do několika kategorií podle jejich zaměření.

Synchronní úlohy

Tyto úlohy okamžitě vrátí výsledek operace do tabulky v řádku Výsledek operace.

KILL:

Running task
oukončí probíhající naplánovanou úlohu

RUN:

Null UCID
opokud nastane alarm: Nemohu se připojit: unikátní ID počítače se změnil nebo se připojujete z jiného počítače! Je možno toto unikátní číslo počítače (UCID) vynulovat, systém si pak sám vytvoří UCID nový

SHOW:

Backup or Restore progress
opokud probíhá zálohování nebo obnovení databáze zobrazí jeho stav a odhadovaný čas dokončení
Database size
ozobrazí velikost ProCop databáze
Databases info
ozobrazí v SQL instanci název, datum vytvoření a stav všech databází
Scheduler log
ozobrazí log naplánovaných úloh
Scheduler tasks
ozobrazí časy naplánovaných úloh a název probíhající úlohy

 

Asynchronní úlohy

Tyto úlohy mají delší dobu trvání, proto jsou spuštěny v plánovači úloh. Jejich spuštění a průběh lze sledovat pomoci nástroje SHOW: Scheduler log. Jejich časy naplánování lze zjistit pomocí SHOW: Scheduler tasks.

DELETE: slouží pro uvolnění místa v SQL databázi

Logs older than year
osmaže z databáze logy starší než jeden rok
Not used trend tables
osmaže nepoužívané tabulky historických trendů, které nejsou navázané na proměnné

RUN: spouští okamžitě naplánované úlohy popsané v předchozích kapitolách. Pokud je úloha zároveň nastavena jako naplánovaná, tak se její naplánování nijak nezruší ani nezmění.

Alarm auto accept
ospustí úlohu denního automatického kvitování alarmů popsanou v kapitole Správa databáze ProCop
Alarm auto recalculation unaccept
ospustí úlohu automatického přepočtu nekvitovaných alarmů popsanou v kapitole Správa databáze ProCop
Backup
ospustí úlohu zálohování SQL databáze popsanou v kapitole Správa databáze ProCop
Restore DB to *_restored
oobnoví zálohu databáze ProCop do ProCop_restored popsanou v kapitole Obnovení, Odstranění, Změna stavu databáze
Shrink and Reindex
ospustí úlohu reindexace a operace shrink popsanou v kapitole Reindexace a shrink
Trends rarefy
ospustí úlohu ředění trendů popsanou v kapitole Automatické ředění trendů