Návody > Data v SQL > Správa databáze ProCop >Automatické odstraňování alarmů

Automatické odstraňování alarmů

Automatické odstraňování alarmů provádí interní naplánovaná úloha. Umožňuje odstraňovat staré záznamy dle typu a stáří podle nastavených parametrů.

prod_tip_sm Tip!

Jestliže jsou následující volby neaktivní (šedé), je potřeba vyčíst jejich stav z SQL stisknutím tlačítka Zkontroluj!

 

Nastavení automatického odstraňování alarmů:

Povolit denní odstraňování alarmů [Ne]:
onaplánuje interní úlohu SQL databáze ProCop pro mazání alarmů dle nastavení
ov čase [1:10:00]
určuje čas spuštění naplánované úlohy, pokud je úloha povolena
Alarmy: Automaticky odstraňovat [Ne]:
opovolí naplánované úloze nenávratně odstraňovat alarmy všech projektů z databáze ProCop
ostarší než [dny = 1826]
počet dnů, které zůstanou v databázi
Události: Automaticky odstraňovat [Ne]:
opovolí naplánované úloze nenávratně odstraňovat události všech projektů z databáze ProCop
ostarší než [dny = 92]
počet dnů, které zůstanou v databázi
Logy: Automaticky odstraňovat [Ne]:
opovolí naplánované úloze nenávratně odstraňovat systémové logy všech projektů z databáze ProCop
ostarší než [dny = 366]
počet dnů, které zůstanou v databázi
Poznámky: Automaticky odstraňovat [Ne]:
opovolí naplánované úloze nenávratně odstraňovat poznámky všech projektů z databáze ProCop
ostarší než [dny = 3652]
počet dnů, které zůstanou v databázi
Comm Logs: Odfiltrovat [Ne]
opřímo při příchodu odfiltruje komunikační záznamy
ovhodné zapnout jen pro opravdu rozsáhlé projekty s řádově několika sty, až tisíci stanic
okomunikační záznamy se vůbec v SQL databázi nezaznamenávají => zrychlení práce s alarmy

Exclam Upozornění!

Jednou odstraněné alarmy, události, systémové události i poznámky jsou nenávratně ztraceny, pokud nebyla databáze dříve zazálohována a záloha archivována.