Návody > Data v SQL > Správa databáze ProCop >Automatické ředění trendů

Automatické ředění trendů

Historické trendy v SQL databázi jsou ukládány v samostatných tabulkách bez omezení počtu vzorků. Limitem může být Express edice SQL databáze, nebo velikost diskového prostoru. Pokud je v tabulce vzorků hodně, například při krátké periodě vzorkování, přehledy vývoje v délce let pak mohou být velmi pomalé. Z těchto důvodů je implementován mechanizmus vícestupňového ředění a mazání vzorků trendů.

Popis mechanismu

Mechanizmus funguje tak, že naplánovaná úloha v SQL databázi nezávisle na funkci monitorovacího systému ProCop prochází jednotlivé trendy a podle nastavení vzorky starší než definovaný počet dní (obvykle jeden den, nebo od posledního spuštění) průměruje na zadanou periodu, vymazává původní vzorky a vkládá menší počet vzorků na jejich místo s delší periodou a průměrnou hodnotou. Pokud je nastaveno i odstraňování vzorků, hodnoty starší než definovaný počet dní zpětně budou nenávratně vymazány ze všech trendů.

prod_tip_sm Tip!

Jestliže jsou následující volby neaktivní (šedé), je potřeba vyčíst jejich stav z SQL stisknutím tlačítka Zkontroluj!

Nastavení automatického ředění/odstraňování trendů:

Povolit denní rozřeďování trendů [Ne]:
onaplánuje interní úlohu SQL databáze ProCop pro ředění/odstraňování trendů dle nastavení
ov čase [2:10:00]
určuje čas spuštění naplánované úlohy, pokud je úloha povolena
1. Povolit rozředění [Ne]:
ona periodu [min = 10 minut]
požadovaná minimální perioda trendů po prvním rozředění, trendy s touto a delší periodou se neředí
ostarší než [dny = 31]
počet dnů od současnosti, které nebudou prvním ředěním dotčeny = zůstanou v původních periodách
2. Povolit rozředění [Ne]:
ona periodu [min = 30 minut]
požadovaná minimální perioda trendů po druhém rozředění, trendy s touto a delší periodou se neředí
ostarší než [dny = 92]
počet dnů od současnosti, které nebudou druhým ředěním dotčeny = zůstanou v původních periodách
3. Povolit rozředění [Ne]:
ona periodu [min = 1 h]
požadovaná minimální perioda trendů po rozředění, trendy s touto a delší periodou se neředí
ostarší než [dny = 366]
počet dnů od současnosti, které nebudou třetím ředěním dotčeny = zůstanou v původních periodách
4. Povolit rozředění [Ne]:
ona periodu [min = 6 h]
požadovaná minimální perioda trendů po čtvrtém rozředění, trendy s touto a delší periodou se neředí
ostarší než [dny = 731]
počet dnů od současnosti, které nebudou čtvrtým ředěním dotčeny = zůstanou v původních periodách
Povolit odstranění [Ne]:
opro všechny vzorky starší než [dny = 1826]
počet dnů od současnosti, které zůstanou v databázi nedotčeny, starší vzorky budou nenávratně odstraněny
Rychlé ředění [Ne]:
opro velké databáze s řádově desítkami tisíc trendů je možné zapnout rychlé ředění, které nezkoumá skutečné periody trendů
opoužívá se k ředění nastavená perioda, algoritmus ředění je pak výrazně rychlejší, ale nedokonale ředí trendy se změnou periody

 

Exclam Upozornění!

Jednou rozředěné či odstraněné vzorky trendů jsou nenávratně ztraceny, pokud nebyla databáze dříve archivována, nebo zálohována. Z rozředěných vzorků tak vzniká aritmetický průměr odstraněných, který má dobrou vypovídací hodnotu o stavu technologie, potírá však krátkodobé extrémy (špičky).