Návody > Data v SQL > Správa serveru SQL >Obnovení, Odstranění, Změna stavu databáze

Obnovení, Odstranění, Změna stavu databáze

Tato část vlastností a dynamizací je logicky oddělena od Správy serveru SQL, protože jsou zde operace pro obnovení, odstranění nebo změnu stavu databáze.

Popis funkcí:

Povolit operaci
opředvolba, která musí být zatržena, aby stisk dalších tlačítek provedl danou operaci (ochrana před náhodným zmáčknutím).
Soubor pro obnovení databáze, Obnov databázi ze zálohy, Změň stav databáze
oFunkce a práce s těmito parametry jsou popsány v následujícím odstavci Obnovení databáze.
Odstranění databáze
otlačítko odstraní databázi dle SQL nastavení
opro správnou funkci je nutné nejprve povolit odstranění
ov řádku označeném Výsledek operace se zobrazí, jak operace dopadla

Exclam Důležité upozornění!

Pozor, operace odstranění databáze je nevratná, SQL databáze, včetně datových souborů je ze serveru a počítače bezezbytku odstraněna!

prod_tip_sm Tip!

V tabulce v řádku označeném Výsledek operace se zobrazují výsledky jednotlivých operací.

Obnovení databáze

Tento nástroj slouží pro přenos databáze z jiného SQL serveru nebo obnovení stávající databáze.

note   Poznámka

Každá SQL databáze se skládá ze dvou souborů na disku. Jeden soubor pro data s příponou .mdf a druhý soubor pro logování operací s příponou .ldf V návodu se bude jako příklad názvu databáze vyskytovat ProCopDB.

Databáze se může nacházet v několika stavech. Příklad tří stavů se kterými se setkáme při obnovení databáze.

offline - Databáze je vypnuta a její LDF a MDF soubor jsou odpojeny od SQL. Lze s nimi libovolně manipulovat. Databáze není přístupná pro SQL operace.
online - Databáze je zapnuta a její LDF a MDF soubor jsou připojeny do SQL. Nelze s nimi libovolně manipulovat. Databáze je přístupná pro SQL operace.
restoring - Databáze se obnovuje ze zálohy, musí se vyčkat změny tohoto stavu do stavu online nebo offline.

Nástroj pro obnovení databáze se nachází v SQL nastavení/Správa serveru SQL/Obnovení,odstranění, změna stavu databáze.

1.V menu SQL nastavení/Správa serveru SQL vyplníme údaje účtu sysadmina do SQL.
2.Do pole soubor pro obnovení databáze vložíme cestu k souboru se zálohou databáze s příponou .BAK. Pokud necháme cestu prázdnou, obnoví se automaticky z poslední zálohy provedené v databázi s názvem z pole SQL nastavení/Název databáze.
3.Databáze se obnoví s názvem z pole SQL nastavení/Název databáze. Pokud tento název databáze již existuje v SQL, připojí se k názvu _restored např.: ProCopDB_restored.
4.Povolíme operaci v poli Povolit operaci. Toto zaškrtávací tlačítko je ochrana proti náhodném spuštění některé z operací.
5.Stiskneme tlačítko Obnov!.
6.Kontrolu běžícího obnovení databáze můžeme provést v menu SQL nastavení/Správa serveru SQL/Zobraz stavy databází tlačítkem Zobraz!. V poli Výsledek operace můžeme vidět všechny databáze v dané SQL instanci a jejich stavy (online, offline, restoring, atd.). Zde zároveň vidíme, jestli databáze již existovala a obnovuje se do např.: ProCopDB nebo ProCopDB_restored.
7.Pokud databáze neexistuje nebo obnovujeme databázi s archivními trendy, přeskočíme tento bod. V případě že se databáze obnovila do např.: ProCopDB_restored musíme pokračovat tímto postupem.
a) Databáze se obnovila do stavu offline. Do stejného stavu musíme přepnout aktuální databázi v položce Změň stav databáze tlačítkem Nastav offline!
b) Po úspěšném přepnutí se změní text tlačítka na Nastav online!.
c) Stavy všech databází se dají zkontrolovat tlačítkem Zobraz! v poli Zobraz stavy databází.
d) Po uvedení obou databází do stavu offline, následuje prohození fyzických souborů (datový a logovací) mezi původní a obnovenou databází. V průzkumníku v umístění fyzických souborů databází, přejmenujeme aktuální soubory ProCopDB.mdf na například puvodni_ProCopDB.mdf a ProCopDB_log.ldf na puvodni_ProCopDB_log.ldf. Dále přejmenujeme obnovené databázové soubory ProCopDB_restored.mdf na původní ProCopDB.mdf  a ProCopDB_log_restored.ldf na původní ProCopDB_log.ldf.
e) V panelu nástrojů ProCop přepneme zpátky do stavu online tlačítkem Nastav online!  v menu Správa serveru SQL. Tlačítko po přepnutí do online režimu změní svůj text na Nastav offline!.
8.Po obnovení databáze klikneme na tlačítko Oprav DB! pro kontrolu a případné opravení databáze po obnovení.
9.Funkčnost databáze si ověříme tlačítkem Zkontroluj!.