Návody > Moduly a proměnné >Parametry modulu PX

Parametry modulu PX

Parametry komunikace modulu PX jsou obdobné jako u ostatních komunikačních modulů. Výjimkou je chování objektů schopných zasílat změny COV (ChangeOfValue).

PX vlastnosti

Vlastnosti modulu PX