Návody > Moduly a proměnné >Ukládání stavových proměnných

Ukládání stavových proměnných

V případě požadavku na ukládání stavových proměnných systému jako je například datum pro export dat zadávané obsluhou je možno využít IO modul MemoryDatabase (paměťová databáze). Tento modul inicializuje hodnoty na hodnotu 0, pokud není zadáno konfiguračně jinak.

Proměnné jsou implicitně ukládány do souborů *.iod, které jsou považovány za dočasné a jejich formát a obsah může být mezi verzemi systému ProCop změněn. Také může dojít k destrukci jejich obsahu například po výpadku napájení, havárii disku apod.

 

Exclam Důležité upozornění!

Nedoporučujeme ukládat žádná kritická data do těchto proměnných, při výpadku napájení, nekorektním ukončení aplikace, nebo upgradu systému může dojít k jejich ztrátě!

 

Pokud je zapotřebí vyšší bezpečnost pro uložení hodnot stavových proměnných, doporučujeme použít volbu “Ukládat do inicializace (pio)”. V tomto případě dojde k přepsání inicializační hodnoty ve zdrojovém souboru projektu typu *.pio a mělo by následně dojít k archivaci projektu obsluhou tak, aby nemohlo dojít k přepsání stavové proměnné při obnovení projektu ze zálohy (v případě pádu disku apod.).

Pokud je zapotřebí ukládat stavové proměnné s nejvyšší úrovní bezpečnosti, doporučujeme využít externí úložiště jako např. SQL server případně CSV, DBF či INI soubor například na externím zabezpečeném disku. Při využívání stavových proměnných z externích úložišť vysoce doporučujeme kontrolovat stav a validitu dat získaných z těchto úložišť.

 

note   Poznámka

Nastavením vlastnosti "Ukládat do inicializace (pio)" zvýšíte bezpečnost přenosu jejich hodnoty mezi starty systému i při upgrade. Nevyužívejte však pro často se měnící proměnné (skriptem), aby nedocházelo k neustálým modifikacím zdrojového souboru. Vždy je nutné si uvědomit, že pokud i tak dojde ke ztrátě hodnoty, iniciální "tovární" hodnota je 0. Tento stav by měl být pro následné využití považován za bezpečný a s touto logikou je nutné v systému uvažovat.