Návody > Moduly a proměnné >Uživatelský formát proměnných

Uživatelský formát proměnných

Formát výpisu binárních hodnot je od verze ProCop 3.3 nastavitelný obdobně, jako u diskrétních hodnot. V tabulce vlastností a dynamizací se nově zobrazuje náhled jednotlivých významů hodnot, zadaných v tabulce.

Uživatelská tabulka a význam hodnot u diskrétních (binárních) kanálů

Format01

Uživatelské formáty binárních a diskrétních hodnot

Pokud přednastavené hodnoty nevyhovují potřebám projektu, stačí vybrat volbu <User Table> a nastavit si v tabulce  významy jednotlivých hodnot podle potřeby. V tabulce se pro diskrétní hodnoty dají zadat hodnoty 0 - 255 a k nim příslušné texty. U binárních hodnot mají význam jen hodnoty 0 a 1. Ostatní jsou ignorovány.

Uživatelská tabulka a význam hodnot u diskrétních (binárních) kanálů

Format02

Kopírování uživatelských formátů

Kopírování můžeme provádět v tabulce označením a kopírováním  řádků. Nově je možné přímo v tabulce vlastností a dynamizací vybrat řádek Tabulka textů a obvyklou kombinací kláves Ctrl+C formát zkopírovat a následně vložit do Tabulky textů jiné diskrétní, nebo binární proměnné kombinací Ctrl+V.