Nastavovací dialogy

Pro diskrétní kanály, které mají nastaven formát výpisu na uživatelskou tabulku, nebo přednastavený výčet a pro všechny binární kanály, jsou od ProCop verze 3.3 zobrazovány výběry v nastavovacích dialozích.

Nastavení hodnoty binárního kanálu - nyní jen výběr hodnoty

Format03

 

Dialog pro nastavení hodnoty (SetValueDialog) je pro diskrétní a binární hodnoty automaticky doplněn přepínači se všemi popsanými hodnotami formátu. Meze a zadávací řádek je zrušen.

Nastavení hodnoty diskrétního kanálu - automaticky vygenerované přepínače

Format04

V nastavovací tabulce hodnot jsou k dispozici vždy jen výběry hodnot pro binární a pro diskrétní hodnoty s uživatelskou tabulkou hodnot. Formáty se nastavují přímo u kanálů a není potřeba je předefinovávat v displeji u konkrétního dialogového okna.

Nastavení hodnoty v tabulce - diskrétní a binární kanál s uživatelským formátem

Format05