Návody > Moduly a proměnné >Memory Database

Memory Database

Monitorovací systém ProCop disponuje modulem pro dočasné, nebo trvalé uložení a zpracování hodnot. Tímto modulem je Memory Database - modul paměťové databáze.

 

K čemu lze modul Memory Database použít:

dočasnému uložení hodnoty, po restartu monitorování se inicializuje na přenastavenou hodnotu
k uložení nedůĺežité hodnoty, která se často mění, po restartu monitorování se poslední hodnota načte z dočasných datových souborů  projektu (.IOD) - nearchivuje se
k trvalému uložení důležité hodnoty - hodnota se po změně uloží do inicializace v projektovém souboru modulu (.PIO) - archivuje se
k přepočtu hodnoty, pomocí dynamizace
k definici alarmních stavů
pro trendování hodnoty z výpočtu

 

Proměnné modulu lze pojmenovat podle potřeby, členit libovolně do skupin, definovat k proměnným iniciální hodnotu a způsob ukládání, meze, přepočty, jednotky, formát výpisu a také  trendy a alarmy.

Popis paměťové proměnné a ukládání její hodnoty

V Panelu nástrojů ProCop otevřeme v režimu Designer Správu projektu, vybereme Cesty a moduly vložíme modul Memory Database.

V položce Proměnné právě vytvořeného modulu vytvoříme novou proměnnou. Nastavení proměnné probíhá v jejích vlastnostech a dynamizacích. Příklad je uveden na proměnnou typu Discrete:

 

Vlastnosti a dynamizaci proměnné v modulu Memory Database

Vlastnosti a dynamizaci proměnné v modulu Memory Database

 

Základní vlastnosti proměnné jsou popsány v předchozí kapitole.

 

Inicializace

Výchozí hodnota proměnné při její inicializaci - spuštění projektu. Pokud je nastaven příznak "Ukládat poslední hodnotu", pak se systém při spuštění pokusí vyčíst hodnotu proměnné z dočasných souborů, pokud není nastaveni příznak "Ukládat do inicializace (pio)".

 

Ukládat poslední hodnotu

Tuto volbu zvolíme, pokud chceme mít přístupnou hodnotu proměnné i po zastavení a opětovného spuštění projektu, restartu počítače. Po spuštění projektu se nejprve hodnota načte z inicializace (z PIO). Pokud není nastavena volba "Ukládat do incializace (pio)" je hodnota vyčtena z dočasného binárního souboru, pokud se toto podaří a nastavena na hodnotu při posledním korektním vypnutí monitorování. Ukládání probíhá do dočasného souboru, který není součástí archivace projektu, může být kdykoliv smazán uživatelem, poslední stav nemusí být uložen, nebo soubor může být při zápisu poškozen, např. tvrdým resetem počítače. Tyto soubory nemusí být správně načteny ani po přeinstalaci systému ProCop na novější verzi.

prod_tip_sm Tip!

Tuto volbu preferujeme, pokud se hodnota často mění, například periodickým skriptem, od komunikace a podobně a také pokud může být kdykoliv při spuštění systému nastavena na inicializační hodnotu.

Ukládat do inicializace (pio)

Tato možnost nám zajistí, že o hodnotu proměnné nepřijdeme ani při výše zmíněné ztrátě dočasného souboru. Hodnota se v krátké době po změně zapíše přímo do inicializační hodnoty ve zdrojovém projektovém souboru modulu (PIO). Nastavení hodnoty má za následek změnu hodnoty ve vlastnosti "Inicializace". Při archivaci projektu je tato hodnota spolu s modulem zálohována.

prod_tip_sm Tip!

Tato volba je bezpečná pro ukládání hodnoty, je však systémově náročná. Není vhodné ji používat pro často se měnící hodnoty, například skriptem.