Návody > Moduly a proměnné >Výjimky časového programu v regulátoru PXC

Výjimky časového programu v regulátoru PXC

Časový program (Scheduler) umožňuje kromě standardního týdenního zadání určit i Výjimky.

Dny výjimek lze definovat jedním ze tří způsobů:

Datum, resp. Rozsah datumu
Den, Týden a Měsíc
odkazem na Globální kalendář

 

V regulátorech řady PXC jsou standardně využívány tři Globální kalendáře  (Cln1, Cln2, Cln3) v Chartu Global.
Je-li v segmentu více regulátoru, pak jsou směrodatné Globální kalendáře v regulátoru s příznakem Primární server.

Výstup časového programu je dán hierarchií jednotlivých zápisů, především hodnotou Priority, přičemž pro týdenní program je rezervována hodnota 16 a pro prioritu Výjimky lze využít zbytek rozsahu, tzn. <1;15> (implicitně 15).