Implementace výjimek v ProCopu

Standardně Bacnet umožňuje využívat 20 řádků změn v časovém programu (shodně i ve výjimce časového programu)  a 20 výjimek. V ProCopu je implementováno 10 řádků a 10 výjimek.

Bacnet objekt Schedule v PxModulu obsahuje extenzi Excp poskytující tato pole:

Název pole

Popis

Významy hodnot

Rozsah pole

Used

existence, resp. způsob definice výjimky

0 = Nepoužito (výjimka neexistuje)
1 = Datum
2 = Rozsah datumu
3 = Den, Týden, Měsíc
4 = odkaz na Globální kalendář
Pozn: Zápisem 0 lze smazat Výjimku

<0;9>

Priority

priorita výjimky

pro prioritu Výjimky lze využít rozsah  <1;15> (defaultně 15)

<0;9>

GlobCal

číslo Globálního kalendáře, na který je Výjimka odkazována

 

 

DateStart

datum, nebo počáteční datum rozsahu

 

<0;9>

DateStop

koncové datum rozsahu

 

<0;9>

DayOfWeek

den v týdnu

0 = Každý, 1 = Pondělí,  …,  7 = Neděle

<0;9>

WeekOfMon

týden měsíce

0 = Každý
1= 1. až 7. v měsíci
2 =  8. až 14. v měsíci
3 = 15. až 21. v měsíci
4 = 22. až 28. v měsíci
5 = 29. až 31. v měsíci
6 = Posledních 7 dnů měsíce

<0;9>

Month

 

0 = Každý
1 = Leden,  ...  12 = Prosinec

<0;9>

EvnTime

denní čas provedení změny

 

<0;99>

EvnStep

požadovaná hodnota změny

stupeň, žádaná (dle typu Sheduleru)

<0;99>

EvnUsed

existence  EvnTime, EvnStep

Pozn: Zápisem FALSE lze smazat zápis

<0;99>

 

Globální kalendář má obdobná pole pro definici výjimkových dnů:

Název

Popis

Významy hodnot

Rozsah pole

Used

existence, resp. způsob defiinice vyjímkových dnů

0 = Nepoužito
1 = Datum
2 = Rozsah datumu
3 = Den, Týden, Měsíc
Pozn: Zápisem 0 lze smazat Výjimku

<0;9>

DateStart

datum, nebo počáteční datum rozsahu

 

<0;9>

DateStop

koncové datum rozsahu

 

<0;9>

DayOfWeek

den v týdnu

0 = Každý, 1 = Pondělí,  …,  7 = Neděle

<0;9>

WeekOfMon

týden měsíce

0 = Každý
1= 1. až 7. v měsíci
2 =  8. až 14. v měsíci
3 = 15. až 21. v měsíci
4 = 22. až 28. v měsíci
5 = 29. až 31. v měsíci
6 = Posledních 7 dnů měsíce

<0;9>

Month

 

0 = Každý
1 = Leden,  ...  12 = Prosinec

<0;9>

 

note   Poznámka

Každoroční výjimky lze definovat rokem 1980, ale jen jako jednoduchý datum, nikoliv jako rozsah.

Při pokusu o zápis každoročního rozsahu ProCop použije akt. rok (ev. rok již zadaný v počátečním datumu, je-li zadáván rok 1980 jen v koncovém datumu).