Návody > Moduly a proměnné > Výjimky časového programu v regulátoru PXC >Aplikace výjimek ve vizualizačním projektu

Aplikace výjimek ve vizualizačním projektu

Ve vlastnostech PxModulu, v sekci „Podrobná nastavení“ najdeme volby:

1.Čti výjimky ze Scheduleru – po zapnutí budou výjimky čteny z regulátoru při komunikaci
2.Vytvářej proměnné kalendářů – nutno zapnout před použitím funkce Autogenerace (resp. Autodiference), požadujeme-li vygenerovat Globální kalendáře

 

K vizualizaci výjimek je připravena šablona displeje „PX Výjimky scheduleru“, která již obsahuje vložený knihovní atributový blok „Výjimky PXC Scheduler Step“. Pro vizualizaci výjimek analogového časového programu lze jednoduše blok zaměnit za „Výjimky PXC Scheduler W“. Uvedené knihovní bloky vizualizují tři Globální časové programy (Cln1, Cln2, Cln3) a Výjimky konkrétního časového programu.

note   Poznámka

Výše uvedeným způsobem vytvořenému displeji výjimek je třeba zapnout příznak „Dialog“.