Návody > Moduly a proměnné >Mailer modul

Mailer modul

Pro odesílání e-mailu Monitorovacím systémem ProCop je k dispozici licencovaný modul Mailer. Lze vložit na komunikační cestu TCP Way, kde postačí nastavit příslušný TCP port mailového SMTP serveru, obvykle 25. Pokud je komunikace zabezpečena, je nutné nastavit ve vlastnostech cesty typ zabezpečení, nebo režim automatický.

 

K čemu lze modul Mailer použít:

odeslání alarmu e-mailem, aktivní skupině příjemců, nebo jednotlivci
olze definovat pomocí filtrů dynamizace OnAlarm, které alarmy budou posílány
oaby nedocházelo k příliš častému zasílání vzniků a zániků alarmů, lze použít metodu zpoždění odesílání alarmů
odeslání libovolného textu, například s technologickými hodnotami e-mailem, aktivní skupině příjemců, nebo jednotlivci

Note Poznámka:

Modul slouží pouze pro odesílání e-mailů, jedná se čistě os SMTP komunikaci, žádné e-maily nelze tímto modulem přijímat.

Parametry modulu Mailer

 

Perioda obnovy

Nastavení určuje periodu vyzkoušení, zda SMTP server reaguje a lze se k němu účtem připojit. Slouží pro kontrolu připravenosti k odeslání mailu. Pokud se nepodaří některý e-mail odeslat, s touto periodou modul zkouší tento e-mail odeslat znovu.

note   Poznámka

Tuto periodu nenastavujte na příliš krátkou, může se stát, že dle nastavení SMTP serveru bude po nějakém čase tento zdroj e-mailu odmítán, jako ochrana před spamováním, nebo přetížením.

Parametry spojení, Paremetr (SMTP Server)

Jedná se o IP adresu, nebo DNS jméno poštovního serveru, který má sloužit k odesílání pošty.

 

Prefix odesílaných zpráv

Text, který je připojen na začátek těla každého e-mailu. Vhodné zejména pro odesílání alarmů a více zdrojů.

 

Logování odesílaných zpráv

Volba a případně styl záznamu všech odesílaných zpráv.  Obvykle se odeslání každého e-mailu zapisuje do systémového zápisníku.

 

Parametry e-mailu

Doména odesílatele - mohou požadovat SMTP servery hned při oslovení (nemusí být vyplněna)
Adresa odesílatele - e-mail, ze kterého má být zpráva odeslána
Adresa odpovědi - e-mail, na který má uživatel odpovědět (nemusí být vyplněn)
Předmět e-mail - Textová hlavička e-mailu
Max počet příjemců (0=neomezeně) - nastavitelný limit maximálního počet příjemců
Kódování - Mailer modul umožňuje zprávu překódovat do požadované znakové sady
Diakritika - implicitně se odstraňuje ze zprávy diakritika, tuto volbu lze vypnout dle potřeby

 

 

Vlastnosti a dynamizaci proměnné modulu Mailer

Vlastnosti a dynamizaci proměnné modulu Mailer

 

Note Poznámka:

V současné verzi Mailer modul neumožňuje komunikovat s SMTP serverem, který vyžaduje autentizaci, nelze tedy zadat uživatelské jméno a heslo pro připojení k serveru.

Systémové proměnné

Modul mailer má mimo jiné následující dvě systémové proměnné:

ActiveGroup - definuje aktivní skupinu odesílatelů
Message - zasílaný text zprávy

Popis proměnných a chování

V sekci Proměnné Mailer modulu vložíme proměnné každou pro jednoho příjemce e-mailů.

Parametry zprávy

Adresát - e-mailová adresa příjemce
Popis - jméno, nebo popis skupiny příjemce pro vlastní potřebu a identifikaci
Skupina - pokud využíváme přepínání cílových skupin příjemců, pak se definuje členství ve skupině

Hromadné zasílání jako

Definuje, do které části hlavičky e-mailu bude adresát vložen.

 

 

Dynamizace emailového modulu 

Dynamizace emailového modulu 

 

Odesílání e-mailu

Nejjednodušší způsob odeslání e-mailu je, že vytvoříme jednu proměnnou, nastavíme ji parametry zprávy a dynamizací do ní přiřadíme text e-mailu. který má být odeslán.

Mailer modul umožňuje odesílat e-maily předvolené skupině uživatelů. Každá vložená proměnná reprezentuje jednoho adresáta, který je členem číselně označené skupiny.

Pokud se do systémové proměnné Message přiřadí text správy, je odeslána všem uživatelům, kteří mají nastavenu číselnou skupinu na stejnou hodnotu, jako systémová proměnná ActiveGroup. Pro nastavení členství ve skupinách, jmen a e-mailu adresátu a přepínání aktivní skupiny je vhodné vytvořit speciální displej.

 

Odeslání alarmů e-mailem lze provést jednodu3e dynamizaci OnAlarm a přiřazením do systémové proměnné @.Message výsledku funkce CmdLineAlarm()

prod_tip_sm Tip!

Projekt s příkladem modulu Mailer, dynamizace OnAlarm a skriptu na odeslání technologické hodnoty e-mailem naleznete v sekci ke stažení, ProCop 3.7 pod názvem Tips and Tricks Sample 1.