Návody > Alarmy, dynamizace >Dynamizace OnAlarm

Dynamizace OnAlarm

Dynamizace OnAlarm se provádí na základě vzniku jakéhokoliv hlášení v systému. Podle nastavení filtrů ve vlastnostech a dynamizacích se rozhodne o provedení dynamizační akce. Dynamizaci OnAlarm lze vložit v datovém serveru u libovolného modulu do dynamizací, nebo ve vizuálním projektu do vizuálních dynamizací.

Příklady použití dynamizace OnAlarm dle umístění:

v dynamizacích modulu, v datovém serveru
onastavení technologické hodnoty jako reakce na alarm
opřeposlání alarmu s jiným stylem, pro zpoždění odeslání SMS, e-mailu
oodeslání SMS, e-mailu
ve vizuálních dynamizacích, na klientovi ve vizuálním projektu
ospuštění sirény, zobrazení hlášení v oznamovací oblasti
opřepnutí obrazovky na základě alarmu

 

Ukázka dynamizace OnAlarm

Ukázka dynamizace OnAlarm

Zakázáno

Dynamizaci lze zcela jednoduše zakázat, aby se neprováděl

 

Systém, zdroj, zařízení

Pokud chceme filtrovat zachycený alarm například podle zdroje, napíšeme do parametru Zdroj jeho název. Stejně to platí i pro Systém a Zařízení. Tyto položky se dají kombinovat. Pokud všechny tři položky ponecháme prázdné, na Systém, Zdroj i Zařízení alarmu může být libovolný.

Exclam Důležité upozornění!

Pokud vyplníme nějaký z parametrů systém, zdroj, zařízení, musíme zbylé parametry vyplnit znakem hvězdička '*' (zástupný symbol s významem "všechny"), pokud nemusí být ostatní parametry alarmu skutečně prázdné.

 

Styl

Filtrování reakce na alarm můžeme provést také podle přesného názvu stylu. Při prázdném zadání může být název stylu libovolný.

 

Alarm, událost, logování, skrytý

Zaškrtávací políčka alarm, událost, logování a skrytý slouží pro další filtrování zachyceného alarmu dle typu. Pokud zatrhneme více položek současně, akce se provede, pokud je typ alarmů kterýkoliv ze zatržených.

Note Poznámka:

Pokud nebude zaškrtnuté žádné políčko dynamizační akce se nikdy neprovede, filtru nevyhoví žádné hlášení.

 

Úrovně

Provedení dynamizační akce můžeme navíc podmínit i úrovní hlášení, zda alarm vzniká (1) nebo zaniká (0) .

 

Priority

Taktéž lze odfiltrovat alarmy dle priority.

 

Priority

Častým rozlišení hlášení pro provedení akce bývá některý z příznaků alarmního stylu, jako je Siréna, Tisk, Pager a Speciál. Jednotlivé kombinace musí být takové, jaké se nastaví v parametrech podmínky. Volba "Cokoliv" vypovídá o svém významu již názvem.

 

Pokud jsou výše uvedené podmínky splněny současně (AND) a až na položky typ, kde jsou zatrhávací pole ve vzájemném významu (OR), je nastavená dynamizační akce provedena.

prod_tip_sm Tip!

Projekt s příkladem dynamizace OnAlarm naleznete v sekci ke stažení, ProCop 3.7 pod názvem Tips and Tricks Sample 1.