Návody > Alarmy, dynamizace >Alarmní styly

Alarmní styly

Alarmy v Monitorovacím systému ProCop mají přiřazen globální, modulový, či uživatelský styl. Standardně je nejlepší používat globální styly, změna chování se pak provádí na jednom místě a projeví se ve všech místech použití.

 

Globální alarmní styly

Globální alarmní styly

 

Každý styl alarmu má společné vlastnosti a také vlastnosti pro úroveň 0 = zánik a 1 = vznik.

Styl alarmů má tyto společné vlastnosti :

Název - používá se pro identifikaci stylu v systému
Popis - pouze informativní pro snazší orientaci a určení
Typ - přiřazuje jeden z následujících typů hlášení:
oVypnuto - hlášení se vůbec neodesílá, nezaznamenává
oAlarm - alarmní hlášení, červený zvoneček
oUdálost - události, zelený zvoneček, obvykle nastavení hodnot, nebo logování komunikačních modulů
oLog - systémový zápisník, modrý zvoneček, systémové události, zápisy stavy a poruchy
oPoznámka - pouze poznámky k displejům, žlutý zvoneček (jen s alarmy v SQL)
oSktytý - nikde se nezobrazuje, slouží k přeposílání alarmů se zpožděním (jen s alarmy v SQL)
Priorita - pro filtr v prohlížeči alarmů

 

Pro úroveň zániku a vzniku se nastavují ve stylu následující vlastnosti :

Text - tento text se přidá pro na začátek alarmního textu pro danou úroveň
Barva - touto barvou se v prohlížeči alarmů bude zobrazovat text celého řádku daného hlášení pro danou úroveň
Příznaky - Ano/Ne pro rozlišení různých vlastností zpracování hlášení, mohou, ale nemusí být implementovány v projektu
oSiréna - pro hlášení (Alarmy) s tímto příznakem při dosažení dané úrovně se spouští zvuková signalizace
oTisk - hlášení s příznakem tisku mohou být zasílány k tisku
oPager - pro rozlišení hlášení, která je třeba odesílat jako SMS, E-mail, atp.
oSpeciál - univerzální příznak, například pro druhý cíl SMS, e-mail, atp.
Zpoždění - časový úsek, kdy alarm čeká, zda se nevrátí do původní úrovně; pokud ano, vůbec nikde se neobjeví, v opačném případě se zahlásí s původním časem

Note Poznámka:

Zpoždění se definuje pro každou úroveň zvlášť, jelikož může být požadavek na různou hodnotu zpoždění pro vznik a zánik hlášení. Obvykle se však do obou časů uvádí shodná hodnota.

Uživatelsky definovaný globální alarmní styl

Při potřebě většího rozlišení alarmů například pro více cílů zobrazení, SMS a e-mailů, nebo při potřebě odesílání SMS, e-mailů a ž po nastavené době, kdy alarm trvá, definujeme uživatelské globální alarmní styly. Tyto obvykle zakládáme na již existujícím alarmním stylu, při vložení nového se systém zeptá, ze kterého stylu se bude vycházet.

 

Alarmům v komunikačních modulech pak přiřazujeme styly tak, abychom je dle potřeby dalšího zpracování a filtrování rozlišili, například podle jména stylu, nebo některého z příznaků.

Modulové a uživatelské alarmní styl

Pokud nechceme, aby různé moduly používaly stejné alarmní styly, můžeme definovat alarmní styly přímo u každého modulu. Takto definované styly lze použít jen u alarmů, které jsou definovány u tohoto modulu. Další možností je výchozí alarmní styl modifikovat přímo u každé proměnné. Takováto úprava však má za následek, že jakoukoliv změnu je nutné udělat přímo u konkrétní proměnné.

prod_tip_sm Tip!

Používejte co nejvíce globální, nebo modulové alarmní styly. Uživatelská modifikace stylů u konkrétních proměnných může vést ke zvýšení pracnosti při údržbě a budoucích změnách v projektu.

prod_tip_sm Tip!

V přehledu alarmů u každého module je vidět veškeré použité styly jednotlivých alarmů a lze je hromadně upravovat.