Návody > Alarmy, dynamizace >Zpoždění odesílání alarmů

Zpoždění odesílání alarmů

V reálném projektu se často stává, že některá technologická hodnota zakmitá, způsobí alarm, jeho zánik, na krátkou chvíli a to i několikrát po sobě, ač se nejedná významný problém. Příkladem může být dopouštění nádrží, tlakování systémů, rušení na vedení, atp.

Monitorovací systém ihned při zjištění alarmního stavu ten zaznamená a reaguje dle nastavení (oznámením, sirénou, atp.). Pokud však alarm v následujících vteřinách opět zanikne, reaguje systém opět na jeho zánik, jak je nastaven.

Pro potlačení tohoto jevu je možné provést následující kroky:

nastavit lépe technologii, upravit program PLC, aby k takovému jevu nedocházelo, byl potlačen již na úrovni regulace - nejlepší řešení technologických zákmitů
příslušnému alarmnímu stylu nastavit krátké zpoždění pro vznik a zánik - pokud alarm trvá kratší, než nastavenou dobu, nebude vůbec nikde zaznamenán - možné řešení, zcela se potlačí tento jev, uživatel není nijak informován
přeposláním alarmů s jiným stylem se zpožděním - původní alarm se vyhlásí/zanikne okamžitě, alarm s jiným stylem se vyhlásí, jen pokud stav trvá déle, než nastavená doba - pak se reaguje např. sirénou, SMS, e-mailem

Použití přeposlání alarmů s novým stylem

Pokud chceme původní alarm zachovat, ale uživatele neinformovat, například sirénou, SMS, či e-mailem dříve, než tento alarm potrvá alespoň nastavenou dobu, pak provedeme následující:

původní styl alarmu upravíme tak, aby neměl zpoždění a měl vypnuty příslušné příznaky, na základě kterých se spouští siréna, posílá SMS, e-mail, atp.
vytvoříme nový alarmní styl, na základě původního; pokud nechceme tento podruhé zobrazovat v prohlížeči alarmů, nastavíme jeho typ na "Skrytý"
novému stylu nastavíme požadované zpoždění a vlastnosti, které má narozdíl od původního přenášet - siréna, pager, atp.
v dynamizacích datového serveru vytvoříme dynamizaci OnAlarm pro všechny alarmy původního stylu s dynamizační akcí ResendAlarm, kde pouze změníme styl na nově vytvořený
otímto postupem se původní alarm zapíše okamžitě do databáze, a přepošlete se s novým stylem, se zpožděním
v dynamizacích datového serveru vytvoříme druhou dynamizaci OnAlarm pro všechny alarmy nového stylu a provedeme odeslání SMS, nebo e-mailu dynamizací SetValue a přířazením do cílové proměnné výsledku funkce CmdLineAlarm()
ototo provádíme,  pokud na základě zpožděného alarmu chceme odeslat SMS/e-mail se zpožděním, pokud alarm trvá přednastavenou dobu
v dynamizacích vizuálního projektu zkontrolujeme, že existuje, nebo upravíme či vytvoříme dynamizaci OnAlarm, s příznakem syrény, typem "Skrytý" a akcí přehrání zvuku

prod_tip_sm Tip!

Projekt s příkladem dynamizace OnAlarm naleznete v sekci ke stažení, ProCop 3.7 pod názvem Tips and Tricks Sample 1.