Návody > Moduly a proměnné > Parametry modulu PX >Parametry regulátoru

Parametry regulátoru

Typ regulátoru

Nastavuje přesný typ regulátoru Desigo PX. Je nutno, aby bylo shodné se skutečným typem regulátoru a kontroluje se za běhu systému. V případě, že typ nebude zadán správně, komunikace se ukončí u bude hlášena porucha komunikace.

Verze PXC

Určuje, zda je firmware regulátoru ve verzi 2.3x, 4.0 nebo 5.0 (BACnet verze 1.0 , 1.5 a 1.10). Kontrola je prováděna v případě zapnuté podrobné volby "Kontroluj verzi BACnet".

Priorita ovládání

Slouží pro prioritu při ovládání v BACnet vlastnosti PRIORITY_ARRAY. Po kompatibilitu s Desigo PXC ponechte na implicitní hodnotě 8.

COV perioda

Protokol BACnet je obecně schopen zasílat změny hodnot z regulátoru do nadřízeného systému (PC). Tuto schopnost podporují i podstanice řady Desigo PX.

 

Modul při komunikaci požádá regulátor o zasílání změn dat k jednotlivým proměnným s maximální délkou trvání implicitně 30 minut. Po vypršení této doby pak modul vyčte všechna data a následně opět požádá regulátor o registraci a zasílání změn. V periodickém čase obnovy pak modul pouze čte čas regulátoru případně čte proměnné, které mají zakázáno čtení COV nebo regulátor čtení přes COV nepodporuje. Modul u proměnných, kde COV probíhá pak zvyšuje čas obnovy v okamžiku příjmu změny či v době periodické obnovy (simuluje tak příjem dat).

Exclam Důležité upozornění!

V případě přetížení komunikační linky k regulátoru může být změna zaslaná regulátorem ztracena - regulátor se snaží provést doručení max. 3x. Z toho důvodu je nevhodné periodu COV příliš zvyšovat.

Vypnutí této možnosti lze provést nastavením hodnoty na 0. V tomto případě pak modul čte periodicky data v nastavené periodě modulu respektive v periodách daných stylem obnovy u proměnné (zcela standardním způsobem jako u jiných modulů s komunikací typu dotaz-odpověď).

Potlačení této schopnosti lze provést i u jednotlivých proměnných použitím vestavěného stylu obnovy "NoCOVobjects" případně tvorbou vlastního uživatelského stylu s vypnutou volbou "Používat COV".

note   Poznámka

Tato volba je k dispozici pouze pro modul v PC nikoliv v AlfaBox.

Hlášení poruch čidel

Styl alarmů pro hlášení poruch čidel. Porucha je indikována čtením BACnet vlastnosti Reliability.