Návody > Atributy knihovních bloků >Použití bloku s atributy

Použití bloku s atributy

Máme-li vyroben knihovní blok s atributy, můžeme jej zkusit použít v projektu a napojit. Případně zvolíme blok dodávaný v knihovně monitorovacího systému ProCop.

Otevřeme příslušný technologický displej a zvolíme Kreslení/Vložit blok z knihovny klávesa K. Vybereme námi vyrobené nebo dodávaný knihovní blok. Vložíme jej, umístíme jej kam potřebujeme a zkontrolujeme, že se nám potrubí propojilo a má správnou barvu. Pokud ne, blok nemá v knihovně nastaven příznak Spojovat automaticky, nebo vnořený blok knihovního bloku nemá tento parametr nastaven. Případně nemá potrubí nastavenu automatickou barvu.

Knihovní blok s atributy po vložení a napojení na technologii

Attrib05

Průvodce napojení atributů

Po vložení máme dvě možnosti, jak s knihovním blokem s atributy pracovat. Jednodušší je spustit z nabídky Úpravy/Průvodce napojení atributů Ctrl+Q.

 

Pokud je knihovní blok nově vložen, nejprve se objeví dotaz na Výběr prefixu a skupiny.

Výběr prefixu skupiny proměnných pro napojení atributu

Attrib04

Po regulátoru a skupiny proměnných, na které budeme dále atributy napojovat se automaticky spustí propojování atributů. K zadanému prefixu skupiny se připojí postupně jméno všech atributů, které byly zadány v knihovním bloku. Existuje-li proměnná, vzniklá spojením vybraného prefixu a jména atributu (bez znaku $), automaticky se proměnná napojí na atribut a pokračuje se dalším atributem.

Pokud není proměnná nalezena, automatické napojování se zastaví a čeká se na zásah obsluhy.

Jsou k dispozici tyto možnosti:

požadovaná proměnná se jmenuje jinak, nebo je z jiné skupiny - je potřeba zadat či vybrat správnou proměnnou
daný vložený blok je jiného typu, je možné Vybrat jiný blok, byl-li definován (např. 1 či 2 stupňový ventilátor, ...)
daný podblok není implementován, můžeme jej celý Skrýt
daná proměnná neexistuje, tlačítkem Nepoužito vložíme Hodnotu nepoužití
pokud nic nevyhovuje, musím ukončit průvodce, blok oddělit a upravit dynamizovat pole potřeb, již napojené atributy se přepíší proměnnými

V dané implementaci nepoužitá proměnná, problém vyřešíme tlačítkem nepoužito

Attrib06

Pokud byly napojeny všechny proměnné, přepsány všechno požadované texty a vyřešeny všechny problémy, průvodce úspěšné napojení ohlásí. Procházením po stromu atributů můžeme zkontrolovat jejich napojení, v nejvyšší úrovni lze změnit celý prefix napojování bloku.

Všechny atributy byly napojeny, nebo ošetřeny, knihovní blok je napojen

Attrib07

Ruční úpravy napojení atributů

Druhou variantou úprav je ruční napojení jednotlivých atributů ve Vlastnostech a dynamizacích klávesy ~`, Ctrl+Enter daného knihovního bloku. Napojíme-li jeden atribut, všechny ostatní nenapojené se stejným algoritmem jako v průvodci pokusí napojit na proměnné.