Produkty > AlfaModuly >KNX Modul

AlfaBox 3 - AlfaModul.KNX

AlfaModul.KNX

AlfaModul.KNX

Modul je určen pro rozšíření datového koncentrátoru AlfaBox a komunikačního převodníku AlfaPort o jedno sériové rozhraní otevřené komunikační technologie Konnex (KNX) s galvanickým oddělením bez napájení. Toto rozhraní slouží například k připojení průmyslových regulátorů Siemens pro střední aplikace řady Synco 700 a 900 (Synco Living).

Funkce

AlfaModul.KNX realizuje jedno galvanicky oddělené rozhraní datového koncentrátoru AlfaBox/AlfaPort pro Konnex (KNX) TP1 (metalické vedení, kroucený pár). Modul KNX je napájen ze zdroje datového koncentrátoru, neumožňuje napájet síť Konnex.

Projektování

V jednom datovém koncentrátoru mohou být použity maximálně tři rozšiřující moduly KNX. Celkem může mít AlfaBox až 3 rozhraní KNX a 1 vestavěné rozhraní RS232. Ve verzi Eth má AlfaBox 3.0 jedno rozhraní Ethernet. AlfaBox + má vždy rozhraní ethernet 100Base-T. Mezi topologiemi je možné nalézt příklad využití AlfaBoxu s modulem KNX.

Maximální počet připojitelných zařízení je dán počtem KNX modulů (1 modul = 64 zařízení ), pro 3 moduly je to až 192 zařízení do jednoho datového koncentrátoru AlfaBox/AlfaPort. Sběr dat z datového koncentrátoru umožňuje Vizualizační software ProCop 3.

Přípustné topologie Konnex (KNX) TP1

Strom
Linie
Hvězda

Napájení sběrnice

Decentralizované: Sběrnici napájejí regulátory RMU / RMH.
Centralizované: Sběrnice obsahuje jednu nebo více napájecích jednotek.

Pravidla délek kabelů sběrnice

Vzdálenost zařízení bez napájení sběrnice k zařízení s napájením sběrnice (nebo napájecí jednotka) nesmí přesáhnout 350m. Vzdálenost mezi dvěma zařízeními bez napájení sběrnice nesmí přesáhnout 700m. Celková délka sběrnice (linie) nesmí přesáhnout 1000m.

Technická data

Napájení modulu: ze zdroje AlfaBox/AlfaPort
Datové signály: viz montážní leták
Komunikační rychlost: 19,2 kbit/s
Max. délka vedení: max. 1000m, dle topologie
Max. počet zařízení na sběrnici: 64
Galvanické oddělení: Ano
Napájení / ukončení sběrnice: Ne / Ne
Objednací kód: AlfaModul.KNX

Dokumentace

AlfaBox +
Prohlášení o shodě
Montážní leták