Produkty > AlfaModuly >M-Bus Modul

AlfaBox 3 - AlfaModul.MBus

AlfaModul.MBus

prod_stop

Exclam Upozornění!

Výroba galvanicky neodděleného modulu byla ukončena. Výrobek plně nahrazuje kompatibilní galvanický oddělený modul AlfaModul.MBusG.

AlfaModul.MBus

Modul je určen pro rozšíření datového koncentrátoru AlfaBox o jedno sériové rozhraní M-Bus bez galvanického oddělení. Toto rozhraní slouží jako master sběrnice M-Bus pro připojení až 3 zařízení typu slave do vzdálenosti max. 25m.

Funkce

AlfaModul.MBus je napájen ze zdroje převodníku AlfaBox a převádí obousměrně signály interní sběrnice AlfaBoxu a rozhraní M-Bus. Současně funguje jako master sběrnice M-Bus a sběrnici napájí. Sběrnice M-Bus není od AlfaBoxu galvanicky oddělena. Sběrnice M-Bus není jištěná proti připojení nevhodného napětí, je odolná vůči zkratu.

Projektování

V jednom datovém koncentrátoru mohou být použity maximálně 3 rozšiřující moduly MBus. Celkem může mít AlfaBox až 3 rozhraní M-Bus a lze tedy při pojit až 9 zařízení do 25m. AlfaBox má 1 vestavěné rozhraní RS232. Ve verzi Eth má AlfaBox 3.0 jedno rozhraní Ethernet. AlfaBox + má vždy rozhraní ethernet 100Base-T.

Při požadavku na většího počtu připojených zařízení slave, delšího vedení, nebo jejich galvanického oddělení, je třeba použít rozšiřující modul AlfaModul.RS232 a externí M-Busový převodník EB401 Opto.

Maximální doporučená délka sběrnice M-Bus mezi nejvzdálenějším připojovaným externím zařízením a konektorem modulu je 25 m. Pokud by tato délka měla být větší, je třeba zabezpečit galvanické oddělení modulu M-Bus i připojovaného zařízení od propojovacího vedení. Sběrnice M-Bus nesmí obsahovat smyčky. Vodiče sběrnice M-Bus jsou záměnné, není potřeba dbát na polaritu.

Technická data

Napájení modulu: ze zdroje AlfaBoxu
Datové signály: viz montážní leták
Komunikační rychlost: max. 9,6 kbit/s
Max. délka vedení: max. 25m
Max. počet zařízení: 3
Galvanické oddělení: Ne
Napájení / ukončení sběrnice: Ano / -
Objednací kód: AlfaModul.MBus

Dokumentace

AlfaBox +
Prohlášení o shodě
Montážní leták