Produkty > AlfaModuly >RS232GL Modul

AlfaBox 3 - AlfaModul.RS232GL

AlfaModul.RS232GL

AlfaModul.RS232GL

Modul je určen pro rozšíření datového koncentrátoru AlfaBox a komunikačního převodníku AlfaPort o jedno sériové rozhraní RS232 s galvanickým oddělením signálů TxD a RxD a jeden digitální vstup (suchý kontakt) primárně určený pro detekci výpadku síťového napájení. Ostatní signály nejsou tímto modulem realizovány. Toto rozhraní může sloužit k připojení PLC, měřiče energií nebo jiného zařízení k datovému koncentrátoru, které ke komunikaci nevyužívají modemové signály, nejčastěji Siemens řad Unigyr a Visogyr.

Funkce

AlfaModul.RS232GL je napájen ze zdroje koncentrátoru AlfaBox a převádí obousměrně signály RxD a TxD z interní sběrnice AlfaBoxu a rozhraní RS232. Galvanicky oddělená část modulu je napájena na modulu integrovaným galvanicky odděleným zdrojem rovněž napájeným ze zdroje koncentrátoru AlfaBox.

Projektování

V jednom datovém koncentrátoru mohou být použity maximálně 3 rozšiřující moduly RS232GL. Celkem může mít AlfaBox až 3 rozhraní RS232GL a 1 integrované rozhraní RS232 bez galvanického oddělení. Ve verzi Eth má AlfaBox 3.0 jedno rozhraní Ethernet. AlfaBox + má vždy rozhraní ethernet 100Base-T.

Maximální délka vedení mezi připojovaným externím zařízením a konektorem modulu RS232GL je 15m. Pokud by tato délka měla být větší, je potřeba zabezpečit galvanické oddělení propojovacího vedení i od připojeného zařízení.

Digitální vstup se připojuje přes dodávanou svorkovnici piny A a B a signalizuje se spojením pinu A s pinem B např. pomocí externího relé (suchý kontakt). Je primárně určen pro detekci výpadku napájení.

Technická data

Napájení modulu: ze zdroje AlfaBox/AlfaPort
Datové signály: jen TxD, RxD viz montážní leták
Digitální vstup: suchý kontakt primárně určený pro detekci výpadku síťového napájení
Komunikační rychlost: max. 115,2 kbit/s
Max. délka vedení: max. 15m
Max. počet zařízení: 1
Galvanické oddělení: Ano
Objednací kód: AlfaModul.RS232GL

Dokumentace

AlfaBox +
AlfaPort
Prohlášení o shodě
Montážní leták