Produkty > ProCop 3 >Rozšíření ProCop Web

ProCop 3 - Rozšíření ProCop Web

WWW rozšíření

Exclam Upozornění!

Vývoj původního webového rozšíření byl ukončen. Aplikaci plně nahrazuje nový ProWeb a ProCloud.

Monitorovací systém ProCop 3 má rovněž k dispozici webové rozšíření, obdobně jako verze 2.x.

Jedná se o dynamické WWW stránky, které zobrazují informace o monitorované technologii formou obrázků a tabulek. Standardním prohlížečem je možné získat potřebné informace o technologii, nastavovat hodnoty, prohlížet historické trendy a vzniklé alarmy.

Smysl použití Webu pro monitorování

Významnou výhodou monitorování po Webu je právě využití prohlížeče WWW stránek (Internet Explorer v 5.x a novější), který je dodáván standardně s operačními systémy Windows. Není potřeba instalovat na počítače klientů žádný další software, jako tomu bylo doposud u pobočných dispečinků.

Monitorovaná technologie může být takto přístupná z kteréhokoliv počítače ve firemní síti, či dokonce z celého Internetu. Nevznikají problémy s případnými bezpečnostními bariérami (firewally), což může být problémem u pobočných dispečinků a síťových pracovišť.

Nahradí Web pobočné dispečinky či síťová pracoviště?

Díky jednoduchosti prohlížečů WWW stránky neumožňují implementovat veškeré vymoženosti pobočných dispečinků. Webové rozšíření stávajícího dispečinku nenahradí pobočné dispečinky ani síťová pracoviště, jedná se o alternativní řešení vizualizace technologie.

WWW stránky mohou poskytnout aktuální informace o technologii široké veřejnosti v rámci Internetu (například koncovým odběratelům tepla).

Novinkou oproti verzi 2.x je možnost speciálního vizuální projektu s možností filtrace alarmů a událostí, vlastními i s společnými displeji s hlavním projektem.

Struktura WWW stránek

Základní obrazovka monitorování ve webovém prohlížeči

ProCop Web obsahuje základní kostru WWW stránek a tři prezentační moduly, které dynamicky vytvářejí WWW stránky s aktuálními informacemi o technologii.

Prezentační moduly monitorovacího systému ProCop 3 s podporou pro Web jsou tyto:

WebView + WebControls (od verze 3.1) - prohlížení technologických displejů a nastavování technologických proměnných
WebTrends + WebAlarms - prohlížení historických trendů a alarmů

 

 

 

 

Časový program ve webovém prohlížeči

ProCop 3.1 Web obsahuje stejné moduly jako ve verzi 3.0, navíc ještě modul WebControls. Modul WebView je rozšířen o veškeré dynamizace pro přepínání displejů včetně lokálních nabídek. Modul WebControl pracuje technologicky návazně na na modul WebView a nelze bez něj provozovat.

WebControl narozdíl od verze 2 umožňuje zobrazit veškeré dynamizace pro nastavení hodnot včetně časových programů bez nutnosti zásahu do projektu a vyrábění zvláštní dynamizace pro nastavování z webu. Vstupní dialogová okna jsou téměř shodná s okny ve standardním monitorování.

Přístupová oprávnění

Pro prohlížení WWW stránek vytvářených jednotlivými moduly existují vzájemně nezávislá oprávnění. Tato oprávnění můžeme přidělovat skupinám uživatelů a zajistit tak autorizovaný přístup ke stránkám.

K jednotlivým oprávnění je možné nezávisle povolit/zakázat přístup z počítačů a sítí, například povolit přístup k alarmům jen z firemní sítě.

WebView

Technologický displej ve webovém prohlížeči

Modul WebView vytváří dynamické stránky s technologickými schématy. Schémata jsou do stránky vkládána jako obrázky s odkazy na jiné WWW stránky se schématy. Rovněž mohou být ve schématech odkazy na stránky modulu WebControl, sloužící k nastavování hodnot technologických proměnných.

WebTrends

Historické trendy ve webovém prohlížeči

Modul WebTrends vytváří stránku stromem historických trendů, umožňuje výběr trendů ze skupin a jejich grafické a textové zobrazení v požadovaném časovém intervalu. Současně je možné zobrazit více trendů v jednom grafu či tabulce.

Stránka s grafickými trendy umožňuje zvětšit výřez trendů přímo v grafu, textové trendy rozkládají požadovaný časový interval na více stránek s požadovaným počtem řádků na stránce.

WebAlarms

Alarmy ve webovém prohlížeči

Modul WebAlarms zobrazuje ve WWW stránce nově vzniklé alarmy, trvající alarmy, nebo servis alarmů dle výběru. Rovněž umí zobrazovat události a systémové události, to vše v jediném seznamu. Alarmy i události obsahují stejné informace jako v monitorovacím systému a jsou zobrazeny ve formě řádků v tabulce.

Pokud není vhodné zobrazovat všechny alarmu či události uživatelům webového rošíření, je možné ve speciálním projektu nastavit filtr nechtěných alarmů či události.

WebControl (od verze 3.1)

WebControl umožňuje pomocí formulářů ve WWW stránkách nastavovat technologické proměnné, posílat předefinované příkazy, provádět skripty, přepínat přepínače, nastavovat časové katalogy, atp. Po případném vyplnění a odeslání formuláře je zpětně doručena stránka s informacemi o úspěšnosti přenosu do monitorovacího systému. Úspěšnost samotného přenosu hodnot do technologie je možné nalézt v alarmech a událostech systému, obdobně jako při běžném monitorování.

Nastavování více hodnot ve webovém prohlížeči

Veškerá nastavení proměnných z prohlížečů jsou zaznamenávána v monitorovacím systému formou událostí včetně uživatele, který tento zásah provedl. WebControl lze provozovat pouze ve spolupráci s WebView. Doporučujeme WebControl objednávat i s modulem Web Alarms, pro získání zpětnou vazbu o nastavení či poruše nastavení hodnoty přes Web.

Exclam Důležité upozornění!

Z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme používat WebControl v prostředí Internetu. Uživatelská jména a hesla jsou sice šifrována, ale přenášena po nezabezpečeném přenosovém kanále. Hrozí tak narušení bezpečnosti při přenosu přes Internet a zneužití získaných oprávnění. Zabezpečení přenosového kanálu, jako například při elektronickém bankovnictví, je velmi technicky a finančně náročné.

Licenční omezení monitorování po WWW

Podobně jako pobočné dispečinky monitorovacího systému ProCop 3 je i přístup z WWW chráněn hardwarovým klíčem. Hardwarový klíč je umístěn pouze na monitorovacím počítači.

Podpora pro Web je licenčně rozdělena na dvě části podle modulů (WebView+WebControl, WebTrends+WebAlarms). Ke každé části je potřeba definovat požadovaný maximální počet paralelních uživatelů (prohlížečů připojených současně ke stránkám dané části v jednom okamžiku). Od tohoto počtu se rovněž odvíjí i cena každého modulu.