Produkty > ProCop 3 >Topologie ProCop Web

ProCop 3 - Topologie ProCop Web

Exclam Upozornění!

Vývoj původního webového rozšíření byl ukončen. Aplikaci plně nahrazuje nový ProWeb a ProCloud.

Technologie WWW je založena na principu klient-server. Někde na konkrétním počítači v síti je umístěn specializovaný program, WWW server, který poskytuje prohlížečům (klientům) WWW stránky.

Jak pracuje prohlížeč

Prohlížení webových stránek

Do řádku Adresa v prohlížeči se zadá adresa (doménové jméno, URL) požadovaného serveru. Prohlížeč se pomocí protokolu HTTP k serveru připojí a ten mu poskytne příslušnou WWW stránku. Pomocí hypertextových odkazů je možné získávat další stránky z téhož serveru, či jiných WWW serverů.

Připojení více klientů k WWW serveru s adresou http://ProCopWeb/ dokumentuje obrázek.

WWW stránky jsou dvojího typu. Statické a dynamické. Statické stránky jsou obyčejné soubory ve formátu HTML, kterým odpovídají příslušné adresy (URL). Každý klient tuto stránku uvidí stále stejnou, bez jakékoliv změny, dokud někdo soubory nezmění.

Dynamické stránky jsou z pohledu klienta opět dokumenty ve formátu HTML. Nejsou však uloženy jako soubory na disku WWW serveru, ale jsou vytvářeny pro každého klienta vytvářeny znovu s aktuálními informacemi, v našem případě s aktuálními informacemi a obrázky z technologie.

Možnosti umístění aplikací

Dynamické stránky jsou vytvářeny specializovanými prezentačními knihovnami (tzv. ISAPI knihovnami), které jsou součástí monitorovacího systému ProCop 3.0. Tyto knihovny musí být umístěny na počítači WWW serveru.

Doporučená topologie v malé lokální síti

Monitorování v malé lokální síti

Stávající dispečink ProCop 3.0 je možné provozovat při malých počtech klientů na témž počítači jako WWW server. Tuto jednoduchou topologie je možné použít v lokálních (firemních) sítích, není však vhodná pro Internet.

Doporučená topologie pro Internet

Doporučená topologie pro přístup z Internetu

Při předpokládaném větším množství webovských klientů a pro zpřístupnění do Internetu je vhodné monitorování a WWW server provozovat na dvou různých počítačích. Následující topologie je koncipována pro větší počet klientů, rozsáhlejší sítě a pro Internet.

Na rozhraní lokální sítě a Internetu je vhodné umístit bezpečností bariéru (Firewall). Bezpečnostní bariéry jsou však záležitostí konfigurací počítačových sítí, nikoliv monitorovacího systému. Při pevném připojení do Internetu jsou obvykle již v síti implementovány. Zpřístupnění do Internetu je nutné předem konzultovat.