Produkty > ProCop 3 >Monitorování

ProCop 3 - Monitorování

ProCop 3 - Výkonná část

Panel nástroju ProCop v expertním režimu s oddělenými okny

Panel nástrojů ProCop

Panel nástrojů ProCop je aplikace, která zajišťuje rychlý přístup k jednotlivým funkcím monitorovacího systému, především k prohlížení technologických displejů, alarmů a trendů a dále k řízení modulů a kalkulačce. Z Nástrojového panelu ProCop však lze spustit také správu serveru přístupových práv, případně správu alarmního a trendového serveru nebo správu celého monitorovacího projektu.

Panel lze přepnout do režimu návrhu projektu "Designer", který slouží vývojářům projektu.

Seznam tlačítek na Nástrojovém panelu ProCop je volně konfigurovatelný a automaticky se ukládá. Díky tomu lze lištu jednoduše přizpůsobit potřebám konkrétního uživatele.

Změna vzhledu Nástrojového panelu

Náhledy některých uživatelský volitelných vzhledů Panelu nástrojů ProCop

Náhledy některých uživatelský volitelných vzhledů Panelu nástrojů ProCop

Náhledy některých uživatelský volitelných vzhledů Panelu nástrojů ProCop

Příjemnou novinkou je možnost jednoduché úpravy vzhledu Nástrojového panelu ProCop. Uživatel má možnost si vybrat některý ze standardně nabízených vzhledů panelu, nebo si jednoduše pomocí libovolného grafického editoru vytvořit vlastní vzhled.

Prohlížení dispejů

Technologické displeje jsou v této verzi organizovány do stromu. Prohlížení displejů, tedy procházení stromu displejů, definuje vývojář projektu při návrhu systému. Uživatel má k dispozici navigační tlačítka, přehledný strom displejů a rovněž historii procházení obdobně jako při procházení stránek v Internet Exploreru. Není tedy nutné definovat tlačítka přechodů mezi displeji ve všech technologických displejích.

Trvající a vícestupňové alarmy

V systému mohou vznikat dva typy alarmů. První typ je charakterizován pouze časem, kdy daná událost nastala. Alarmy druhého typu jsou charakterizovány časem vzniku a časem zániku. V době, která je vymezena těmito dvěma časy, alarm trvá. Monitorovací systém potom umožňuje vypsat všechny trvající alarmy, tj. seznam alarmů, které jsou momentálně aktivní.

Některé alarmy v systému mohou být definovány jako vícestupňové. To znamená, že mohou mít namísto dvou úrovní definovaných jako 0 - normální stav, 1 - porucha, ještě další úrovně. Např. 0 - normální stav, 1 - výstraha, 2 - porucha. U takovýchto alarmů je alarm vygenerován vždy při přechodu z jedné úrovně do druhé.

Prohlížeč trendů

Součástí aplikace ProCop 3.0 je také zcela nový prohlížeč trendů. Prohlížeč trendů umožňuje jednoduché přepnutí z grafického do textového zobrazení trendů bez nutnosti nové volby intervalu a volby zobrazovaných trendů. Přibyly nové možnosti definice časového intervalu a mnoho dalších novinek jak v uživatelském rozhraní, tak i ve funkčnosti prohlížeče trendů.

Časové programy

Nastavování časového programu

Pro uživatele jistě velice vítanou novinkou bude nový dialog časového katalogu. V časovém katalogu lze jednoduše měnit časové programy pro několik dní současně, přičemž je zachována možnost definování složitých časových programů s různým počtem změn v jednotlivých dnech apod. Uživatel má neustále k dispozici přehledné grafické zobrazení časového katalogu, které uživateli umožňuje snadnou a rychlou kontrolu správnosti zadání. Časový program lze uložit a později kdykoliv znovu použít pro stejnou nebo jinou část technologie.

Novinkou je také grafická editace časových rozsahů a to jak po jednotlivých dnech, tak hromadně, jsou-li časové úseky shodné. Prostým uchopením a tažením myší uprostřed časového úseku je možné tento časový úsek přesouvat. Tažením rozhraní mezi časovými úseky pak posouváme čas změny.

Prohlížení archívu alarmů a trendů

V případě že využíváte funkci automatického generování archívů alarmů a trendů za jednotlivé měsíce roku, jistě využijete možnost přímého prohlížení těchto archívů přímo z příslušných prohlížečů trendů a alarmů.