Produkty > ProCop 3 >Architektura systému

ProCop 3 - Architektura systému

ProCop 3.0 - Architektura Klient / server

U všech předchozích verzí monitorovacího systému ProCop bylo uživatelské rozhraní úzce spjato s datovou částí. Datová část i uživatelské rozhraní byly součástí jediné aplikace Process Monitor, která zajišťovala všechny funkce monitorovacího systému od sběru dat, přes archivaci trendů a alarmů, až po prohlížení technologických displejů. Nezávislý program Visual Designer pak umožňoval vytvářet projekt pro monitorování.

Oddělení dat a vizualizace

Ve verzi ProCop 3.0 je datová část monitorovacího systému zcela oddělena od vizuální části. Sběr dat, jejich archivace a vyhodnocování alarmních a mimotolerantních stavů tedy může probíhat i v době, kdy uživatel nemá spuštěno uživatelské rozhraní systému ProCop.

Datový server zajišťuje komunikaci s jednotlivými regulátory a obnovu technologických proměnných. Kontroluje alarmní stavy technologických proměnných a zasílá alarmní hlášení na alarmní server. Stejně tak zasílá na alarmní server hlášení o případných zásazích obsluhy. Dále datový server provádí archivaci vybraných technologických proměnných na trendový server. Obvykle obsahuje rovněž jeden nebo více vizuálních návrhů. Tento vizuální návrh však datový server přímo nijak neinterpretuje, ale pouze jej poskytuje připojeným uživatelským konzolám.

srv_cli_1a

Síťová pracoviště

Díky této technologii je velice snadné vytváření síťových pracovišť, pro jejichž provoz není potřeba prakticky žádná údržba. Součástí takovýchto síťových pracovišť totiž není monitorovací projekt, ale aktuální monitorovací projekt je vždy uložen pouze na datovém serveru.

Síťová pracoviště je možné zřizovat pouze v rámci rychlé přepínané lokální sítě LAN s rychlost alespoň 100Mbit/s, full-duplex. Pokud je vzdálený počítač  připojen pomalejší komunikační linkou a to i v případě pomalé lokální sítě, Wi-Fi a podobně, je nutné zřídit Pobočný dispečink (viz níže).

Veškeré změny v monitorovacím projektu jsou tedy automaticky distribuovány na všechna síťová pracoviště.

srv_cli_2a

Vzdálené úpravy projektu

Ze všech síťových pracovišť lze provádět úpravy  monitorovacího projektu. Všechny provedené změny se automaticky okamžitě promítají do všech ostatních připojených síťových pracovišť. Jednotlivé části monitorovacího projektu navíc může editovat i několik klientů současně.

Úpravy se na pobočné dispečinky přenesou  při následující výměně dat.

Pobočné dispečinky

Rovněž je zachována možnost vytvářet nezávislé pobočné dispečinky. Tyto si udržují  kopii všech potřebných dat ve vlastním datovém, trendovém a alarmním serveru, mají vlastní hardwarový klíč. Data si  s hlavním dispečinkem mohou vyměňovat i po pomalých linkách, telefonních, GSM či GPRS / EDGE / UMTS modemech, Wi-Fi, sériových linkách RS232, RS485, atp. Je možné sdružovat data z více dispečinků do jednoho pobočného (centrálního) dispečinku.

Veškeré změny v monitorovacím projektu jsou rovněž automaticky distribuovány na všechny pobočné dispečinky. Dále je možné snižovat periodu vzorkování trendů při přenosu na pobočný dispečink z důvodu úspory přenášených dat po placených či pomalých linkách.