Produkty > ProCop 3 >Vlastnosti systému

ProCop 3 - Vlastnosti systému

Historie

Historie monitorovacího systému ProCop sahá do roku 1991. Na základech původně DOSovské aplikace byla v roce 1993 vyvinuta první verze monitorovacího systému ProCop pro Windows 1.0. Aplikace si rychle získala své příznivce, proto byla v roce 1997 představena 32 bitová verze aplikace ProCop 2.

Vývoj se však nezastavil. V souladu s neustále se měnícími požadavky na monitorovací systém byla vyvinuta třetí generace monitorovacího systému ProCop. Nese označení ProCop 3.0 a přináší dosud největší změny od roku 1993.

Nové vlastnosti

Panel nástrojů ProCop

V současné době je ProCop 3 plně uvolněn k distribuci a standardně se nasazuje. Na přání zákazníků se již rovněž provádí upgrade systémů starších verzí. Přináší nové možnosti, rozšiřitelnost o nové regulátory Desigo PX, síťová pracoviště, stavové alarmy a mnoho dalších novinek. Náhledy na vzhled monitorování jsou k dispozici zde.

Distribuovaný systém

ProCop 3 je navržen jako komponentová aplikace a je tak připraven na případnou distribuci jednotlivých funkcí monitorovacího systému na několik počítačů. Jeho velkou předností je velice snadné vytváření síťových klientských dispečerských pracovišť v rámci lokální počítačové sítě LAN. Viz Architektura Klient/Server. Rovněž je možné využít technologie pobočných dispečinků na pomalých linkách, sdružování více dispečinků do jednoho nadřízeného, atp.

Úpravy monitorovacího systému za provozu

Pro rychlejší úpravy v monitorovacím projektu byla prakticky zcela smazána pomyslná hranice mezi návrhem monitorovacího projektu a jeho implementací. Z aplikací Visual Designer a Process Monitor známých z předchozích verzí tak vznikla jediná aplikace "Panel nástrojů ProCop", která zajišťuje jak funkce návrhu monitorovacího projektu, tak i spouštění, resp. přepínání jednotlivých funkcí monitorovacího systému (prohlížení displejů, alarmů a trendů) v době jeho běhu.

V projektu tak lze například současně editovat displeje a přitom nechat spuštěnou komunikaci s připojenými PLC. Provedené změny je tak možno zkontrolovat prakticky okamžitě bez nutnosti ukončení, kompilace a opětovného spuštění monitorovacího projektu. Při změnách v modulu je nutné modul zastavit, provést změny a modul opětovně spustit. Ostatní moduly však mohou dále běžet bez přerušení.

Při vývoji aplikace ProCop 3.0 byl kladen značný důraz na uživatelský komfort jak v části návrhu monitorovacího projektu, tak i ve výkonné části monitorovacího systému (prohlížení displejů, alarmů, trendů). K tomu by měl přispět jednotný systém ovládání při vytváření jednotlivých částí projektu.

Požadavky

Monitorovací systém ProCop 3.0 je implementován na operačních systémech Microsoft Windows.

Konkrétní požadavky na software a hardware jsou závislé na jednotlivých verzích systému a jsou k dispozici v kapitole Historie verzí.