Produkty > ProCop 3 >Náhledy

ProCop 3 - Náhledy

ProCop 3.4

Panel nástrojů ProCop 3.4 ve Windows 7 s přehledovou obrazovkou:

p34_mon_prehled

Živé technologické schéma předávací stanice v Panelu nástrojů ProCop 3.4:

p34_mon_ps

Grafické historické trendy v Panelu nástrojů ProCop 3.4, konkrétně venkovní teploty ze tří předávacích stanic:

p34_mon_gtrendy

Textové historické trendy v Panelu nástrojů ProCop 3.4, konkrétně venkovní teploty ze tří předávacích stanic:

p34_mon_ttrendy

Alarmy a události v Panelu nástrojů ProCop 3.4:

p34_mon_alarmy

Řízení modulů - zobrazení stavů komunikujících zařízení AlfaBoxů, regulátorů a měřičů v Panelu nástrojů ProCop 3.4:

p34_mon_modctrl

Tentýž projekt v návrhové části monitorovacího systému ProCop 3.4, strom AlfaBoxů, importů podřízených dispečinků a sítí:

p34_design_project

Strom proměnných v modulu regulátoru Desigo PX v návrhové části Panelu nástrojů ProCop 3.4:

p34_design_module

Strom technologických obrazovek vizuálního projektu v návrhové části Panelu nástrojů ProCop 3.4:

p34_design_visual

Editor technologické obrazovky v návrhové části Panelu nástrojů ProCop 3.4:

p34_design_display

ProCop 3.0

Prostředí výkonné části monitorovacího systému ProCop 3.0:

ss1


Prostředí návrhu monitorovacího projektu v systému ProCop 3.0:

vd_prj1


Úpravy databáze proměnných v prostředí návrhu monitorovacího projektu:

vd_vars


Úpravy technologického displeje v prostředí návrhu monitorovacího projektu:

vd_displ