Produkty > ProCop 2 >Visual Designer

ProCop 2 - Visual Designer

Vývojové prostředí Visual Designer je určeno pro uživatelský návrh a sestavení monitorovací aplikace popisující konkrétní technologii. Pro práci s tímto programem nejsou zapotřebí žádné znalosti programování.

Tvorba monitorovacího projektu technologie je intuitivní a velmi rychlá. Noví uživatelé zvládnou práci se systémem během několika hodin. Celý proces implementace monitorovacího systému je možno rozdělit do několika kroků.

Tvorba monitorovací aplikace

Definice připojených zařízení, jejich parametrů a způsobu připojení k řídicímu počítači.
Definice databáze veličin technologických dat. Technologické proměnné lze rozdělit do hierarchicky uspořádaných skupin, což tvorbu databáze může, zvláště u rozsáhlých projektů, značně zjednodušit. V této fázi je také možno určit proměnné nebo výrazy dlouhodobě archivované v historických trendech, a veličiny, které je možno operátorsky ovládat.
Kreslení schémat technologie, ve kterých se odrazí okamžitý stav sledované technologie. Schémata jsou kreslena výkonným grafickým editorem typu WYSIWYG. Pro velmi široké možnosti dynamizace grafických prvků je využit procesní jazyk Bára, který dovoluje používat i složité výrazy a matematické funkce. Dynamizovat lze prakticky všechny vlastnosti nakreslených objektů. Každá grafická entita má svou tabulku podmínek, a proto je možné sestavit i velmi náročné dynamizační předpisy. U každé entity lze také zobrazovat krátký informační text jako tip k danému prvku displeje.
Definice alarmních stavů, které je možno signalizovat akusticky a chybovým hlášením, případně hlášení i tisknout a archivovat. Pro definici chybových stavů, podmínek jejich vzniku a zániku je implementována tabulka alarmů a událostí.
Sestavení projektu uzavírá práci na návrhu systému. V době sestavování monitorovacího projektu jsou kontrolovány veškeré vazby a souvztažnosti; výsledkem kompilace je sada souborů připravených pro interpretaci programem Process Monitor.