Produkty > ProCop 2 >Vstupně/výstupní moduly

ProCop 2 - Vstupně/výstupní moduly

Architektura komunikačních cest

Při řízení technologií je vždy kladen velký důraz na bezpečnost celého systému. Z tohoto důvodu se řídicí funkce v reálném čase stále častěji distribuují do řady autonomních technologických počítačů nebo inteligentních programovatelných automatů. Jednotlivé řídicí jednotky jsou pak vybaveny komunikačním rozhraním a bývají propojeny s monitorovacím pracovištěm různými typy komunikačních linek.

Aby bylo možno připojit více zařízení prostřednictvím různých komunikačních linek, obsahuje monitorovací systém softwarovou vrstvu nazvanou komunikační cesty, která přístup na komunikační linky sjednocuje.

Některé možnosti komunikace monitorovacího systému Visonic Alfa (ProCop 2.0)

Některé možnosti komunikace monitorovacího systému Visonic Alfa (ProCop 2.0)

Prostřednictvím komunikačních cest pak mohou vstupně/výstupní moduly používat pro přenos dat následující prostředky:

Sériová linka typu RS232 je klasickým případem spojení se zařízeními, využívá standardní komunikační kanály počítače nebo prostřednictvím vícekanálových karet umožní vybudovat hvězdicovou architekturu komunikační sítě.
Sběrnicový systém na bázi komunikační linky RS485 je určen pro rozsáhlejší systémy s možností připojení většího počtu zařízení na větší vzdálenosti.
Modemová spojení se využívají v případě propojení na velké vzdálenosti.
Spojení pomocí rádiomodemů se používá v případě propojování velkých celků na rozsáhlých územích (s eventuální retranslací signálu).
Propojení na bázi lokálních sítí LAN je možno využít při požadavcích na vysokou přenosovou rychlost. Přenos dat se uskutečňuje v protokolu UDP.
Bezdrátové spojení na bázi telefonních modemů GSM nebo GPRS se využívá především u mobilních dispečinků, případně na místech, kde není dostupná pevná telefonní linka.

Vstupně/výstupní moduly

Vstup a výstup dat do systému zajišťují ovladače zařízení zvané vstupně/výstupní moduly. Moduly se automaticky připojují za běhu systému podle vyprojektované konfigurace, čímž je zabezpečen jeho optimální chod. Každý modul obsahuje sadu konfiguračních funkcí a dialogů, které usnadňují manipulaci a nastavení provozních parametrů. Moduly pracují paralelně, a díky tomu je možné ke sledovacímu systému současně připojit zařízení různých typů.

V systému Visonik Alfa jsou standardně k dispozici moduly pro komunikaci se zařízeními Siemens:

EKL, PRV1, PRV2
RWP80, RWM82, PRS, PRU1, PRU2
Nitel, Nico
RVD235, RVD245

Standardně jsou k dispozici také moduly exportu a importu dat podporující tvorbu hierarchických systémů umožňující vytvářet několik rovnocenných dispečerských pracovišť, případně nadřízená pracoviště zobrazující pouze vybrané veličiny.

Mimo těchto standardních V/V modulů je možno do systému zařadit také některé speciální V/V moduly, mezi něž patří například DDE modul, SMS modul nebo modul Pager. DDE modul umožňuje získávat hodnoty technologických veličin pomocí DDE nebo NetDDE linky z libovolné běžící aplikace podporující dynamickou výměnu dat. SMS modul a modul Pager je určen pro zasílání textových zpráv na operátor nebo mobilní telefon GSM (u GSM možný i příjem). Takto lze informovat obsluhu dané technologie o důležitých alarmních a mimotolerantních stavech i ve chvíli, kdy není právě přítomna na dispečerském pracovišti.

note Poznámka:

Díky univerzálnosti a modulární koncepci celého systému je komunikace možná i s jiným zařízením. V případě potřeby je možno vytvořit také zcela nový V/V modul.