Produkty > ProCop 2 >Rozšíření ProCop Web

ProCop 2 - Rozšíření ProCop Web

Monitorovací systém ProCop 2.0 a 2.1 disponuje možností rozšíření pro Web.

Jedná se o dynamické WWW stránky, které zobrazují informace o monitorované technologii formou obrázků a tabulek. Standardním prohlížečem je možné získat potřebné informace o technologii, nastavovat hodnoty, prohlížet historické trendy a vzniklé alarmy.

Smysl použití Webu pro monitorování

Významnou výhodou monitorování po Webu je právě využití prohlížeče WWW stránek (Internet Explorer), který je dodáván standardně s operačními systémy Windows. Není potřeba instalovat na počítače klientů žádný další software, jako tomu bylo doposud u pobočných dispečinků.

Monitorovaná technologie může být takto přístupná z kteréhokoliv počítače ve firemní síti, či dokonce z celého Internetu. Nevznikají problémy s případnými bezpečnostními barierami (firewally), což může být problémem u pobočných dispečinků.

Nahradí Web pobočné dispečinky?

Díky jednoduchosti prohlížečů WWW stránky neumožňují implementovat veškeré vymoženosti pobočných dispečinků. Webovské rozšíření stávajícího dispečinku nenahradí pobočné dispečinky, jedná se o alternativní řešení vizualizace technologie.

WWW stránky mohou poskytnout aktuální informace o technologii široké veřejnosti v rámci Internetu (například koncovým odběratelům tepla).

Struktura WWW stránek

Úvodní stránka ProCop 2 Web ve webovém prohlížeči

Úvodní stránka ProCop 2 Web ve webovém prohlížeči

ProCop Web obsahuje základní kostru WWW stránek a čtyři prezentační moduly, které dynamicky vytvářejí WWW stránky s aktuálními informacemi o technologii.

Prezentační moduly monitorovacího systému ProCop 2.0 s podporou pro Web jsou tyto:

WebView - prohlížení technologických displejů
WebControl - nastavování hodnot proměnných (nelze bez WebView)
WebTrends + WebAlarms - prohlížení historických trendů a alarmů (s možností kvitace alarmů)

Přístupová oprávnění

Pro prohlížení WWW stránek vytvářených jednotlivými moduly existují vzájemně nezávislá oprávnění. Tato oprávnění můžeme přidělovat skupinám uživatelů a zajistit tak autorizovaný přístup ke stránkám. Toto je potřebné zejména u nastavování hodnot technologických proměnných (modul WebControl).

K jednotlivým oprávnění je možné nezávisle povolit/zakázat přístup z počítačů a sítí, například povolit nastavování hodnot jen z firemní sítě.

WebView

Technologický displej ve webovém prohlížeči

Technologický displej ve webovém prohlížeči

Modul WebView vytváří dynamické stránky s technologickými schématy. Schémata jsou do stránky vkládána jako obrázky s odkazy na jiné WWW stránky se schématy. Rovněž mohou být ve schématech odkazy na stránky modulu WebControl, sloužící k nastavování hodnot technologických proměnných.

WebControl

Modul WebControl umožňuje pomocí formulářů ve WWW stránkách nastavovat technologické proměnné. Po odeslání formuláře nastavení hodnot je zpětně doručena stránka s informacemi o úspěšnosti přenosu do monitorovacího systému.

Veškerá nastavení proměnných z prohlížečů jsou zaznamenávána v monitorovacím systému formou událostí. WebControl lze provozovat pouze ve spolupráci s WebView.

Z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme používat WebControl v prostředí Internetu. Uživatelská jména a hesla jsou přenášena po nezabezpečeném přenosovém kanále. Hrozí tak narušení bezpečnosti při přenosu přes Internet a zneužití získaných oprávnění. Zabezpečení přenosového kanálu, jako například při elektronickém bankovnictví, je velmi technicky a finančně náročné.

Exclam Důležité upozornění!

Z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme používat WebControl v prostředí Internetu. Uživatelská jména a hesla jsou sice šifrována, ale přenášena po nezabezpečeném přenosovém kanále. Hrozí tak narušení bezpečnosti při přenosu přes Internet a zneužití získaných oprávnění. Zabezpečení přenosového kanálu, jako například při elektronickém bankovnictví, je velmi technicky a finančně náročné.

WebTrends

Historické trendy ve webovém prohlížeči

Historické trendy ve webovém prohlížeči

Modul WebTrends vytváří stránku stromem historických trendů, umožňuje výběr trendů ze skupin a jejich grafické a textové zobrazení v požadovaném časovém intervalu. Současně je možné zobrazit více trendů v jednom grafu či tabulce.

Stránka s grafickými trendy umožňuje zvětšit výřez trendů přímo v grafu, textové trendy rozkládají požadovaný časový interval na více stránek s požadovaným počtem řádků na stránce.

WebAlarms

Alarmy ve webovém prohlížeči

Alarmy ve webovém prohlížeči

Modul WebAlarms zobrazuje ve WWW stránce nově vzniklé alarmy. Alarmy obsahují stejné informace jako v monitorovacím systému a jsou zobrazeny ve formě řádků v tabulce.

Pro daný prohlížeč je možné lokálně kvitovat prohlédnuté alarmy. Na tomto prohlížeči se nebudou kvitované alarmy znovu zobrazovat.

Licenční omezení monitorování po WWW

Podobně jako pobočné dispečinky monitorovacího systému ProCop 2.0 je i přístup z WWW chráněn hardwarovým klíčem. Hardwarový klíč je umístěn pouze na monitorovacím počítači.

Podpora pro Web je i licenčně rozdělena na tři části podle modulů (WebView, WebControl, WebTrends+WebAlarms). Ke každé části je potřeba definovat požadovaný maximální počet paralelních uživatelů (prohlížečů připojených současně ke stránkám dané části v jednom okamžiku). Od tohoto počtu se rovněž odvíjí i cena každého modulu.