Návody > Provoz v doméně bez lokálního uživ. >Úpravy serveru pro provoz bez uživatele ProCop

Úpravy serveru pro provoz bez uživatele ProCop

Změna indentity služeb systému ProCop

Identita služeb je standardně nastavena na lokálního uživatele ProCop. Pro změnu je nutno kliknout Start Menu/Tento počítač pravým tlačítkem myši volba Spravovat. V konzole Správa počítače v položce Služby a aplikace otevřete Služby. Na pravé straně v seznamu služeb najděte ProCop Access Server a volbou v menu Akce/Zastavit zastavíte všechny služby systému ProCop. Volbou Vlastnosti pravým tlačítkem myši na kartě Přihlášení změníte učet pro přihlášení na Místní systémový účet.

 

Nastavení identity služeb:

service idenity

 

Nastavení je nutné provést pro všechny služby systému ProCop. Po konfiguraci je možné spustit služby obvykle spuštěním služby ProCop Data Server, která díky vazbám spustí i ostatní služby systému ProCop.

 

Úpravy zástupců Panelu nástrojů ProCop

Na ploše systému Windows je standardně nainstalován zástupce pro spouštění Panelu nástrojů. Kliknutím pravým tlačítkem myši na zástupci volbou Vlastnosti se otevře dialog pro konfiguraci tohoto zástupce. Změníme položku Cíl na novou hodnotu (i s uvozovkami) a potvrdíme tlačítkem OK:

 

  "C:\ProCop 3.3\ProCop.exe" /connect

 

Obdobně v nabídce Start podnabídka Po spuštění položka Panel nástrojů ProCop stiskem pravého tlačítka myši otevřeme lokální nabídku. Volbou Vlastnosti upravíme cíl odkazu stejně jako v předchozím případě.

 

Posledním je zástupce v nabídce Start je podnabídka Monitorovací systém ProCop položka Panel nástrojů ProCop. Cíl změníme stejně jako v předchozích případech. Odzkoušíme funkčnost všech odkazů.

 

Úprava spuštění ohlašování stavu projektu ProTray

Spustím editor registru regedit.exe například zadáním tohoto příkazu do příkazové řádky. Najdeme klíč:

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

 

Na pravé straně najdete textovou hodnotu ProCop Tray. Dvojitým klikem myši otevřeme editor a nastavíme hodnotu na (bez uvozovek):

 

  C:\ProCop 3.3\ProTray.exe

 

Tím jsou všechny úpravy pro lokální monitorování hotovy. Po restartu počítače by mělo všechno fungovat správně. Následně je možno odstranit lokálního uživatele ProCop ze systému Windows.

 

Konfigurace DCOM pro provoz síťového pracoviště

V případě požadavku na provoz se síťovým pracovištěm je nutno nakonfigurovat přístupová oprávnění pro přístup službami DCOM na tento server. Spustíme ovládací konzolu dcomcnfg.exe například zadáním příkazu do příkazové řádky Windows. Najdeme ve stromu Službu komponent větev Počítače položka Tento počítač. Pravým tlačítkem otevřeme nabídku a volbou Vlastnosti otevřeme dialogové okno. V záložce zabezpečení COM jsou k dispozici tlačítka Upravit omezení a Upravit výchozí. Provedeme konfiguraci shodně v dialozích pod oběma tlačítky:

 

stiskem tlačítka Přidat přidáme skupinu uživatelů Domain Users
následně vybereme přidanou položku v prvém seznamu
ve sloupci Povolit ve druhém seznamu zatrhneme všechny dostupné volby (Místní i vzdálená aktivace i spouštění)
po restartu je server připraven na připojení síťových pracovišť

 

 

Nastavení omezení pro spouštěcí a aktivační oprávnění:

dcomcnfg server omezeni

 

Nastavení výchozí pro spouštěcí a aktivační oprávnění:

dcomcnfg server vychozi