Návody > Moduly a proměnné > SNMP modul >Nastavení modulu

Nastavení modulu

Vložení a nastavení komunikační cesty HTTP

V Panelu nástrojů ProCop otevřeme v režimu Designer Správu projektu, vybereme Cesty a moduly a stiskneme klávesu Insert, nebo symbol zeleného plus. Vybereme UDP a potvrdíme.

Vložení komunikační cesty UDP

Vložení UDP cesty

Ve vlastnostech a dynamizacích cesty nejprve nastavíme název a v části Síť, v položce UDP port nastavíme příslušný port. V našem případě 161 pro standartní režim a 162 pro režim Trap.
Do pole Adresa v části O cestě nastavíme adresu SNMP managera.

Vlastnosti a dynamizace komunikační cesty UDP

SNMPudpWay

 

Na vloženou UDP cestu přidáme modul SNMP.

Vlastnosti a dynamizace modulu SNMP

SNMPmoduleVlastnostiAdynam

Modul pojmenujeme.
V části Parametry spojení do pole Tel. číslo, adresa vložíme IP adresu agenta.

Trap režim

V případě trap režimu adresu není třeba vyplňovat. Pouze zaškrnout checkbox Trap režim. Tento modul bude přijímat Trap pakety ze všech zařízení a IP adres. V projektu je nutno mít pouze jeden tento modul. V případě příjmu trap paketu, je tento paket předán dle ip adresy příslušnému modulu ve standartním režimu, který jej dále zpracuje.

Autokonfigurace

Autokonfigurace slouží pro vyčtení všech proměnných ze zařízení.

Postup:        

Zaškrtneme checkbox Autokonfigurace.
Spustíme modul a v řízení modulů a komunikačních cest uvidíme hlášku "Načítám seznam proměnných", po dokončení vyčtení se zobrazí  "pauza hh:mm:ss".
Zastavíme modul.
Klikneme na tlačítko Autokonfigurace.
Po úspěšném dokončení autokonfigurace se zobrazí v poli Výsledek: "Ok, xx proměnných", kde "xx" značí počet vyčtených proměnných.
V případě neúspěšné autokonfigurace bude zobrazena hláška s příslušnou chybou.

Max dotazů odeslaných najednou

Pokud chceme ušetřit počet odesílaných paketů, je možnost nastavit víc dotazů v jednom paketu.