Návody > Moduly a proměnné > SNMP modul >SNMP protokol

SNMP protokol

SNMP

Snmp protokol slouží k monitorování jednotlivých zařízení v síti.

Příklady:

Tiskárna
ozbývající toner
ooffline/online stav
ochybějící papír
ozaseknutý papír
orestartování tiskárny

monitoring tiskárny

SNMPprinter

 

HP server
ovolná kapicita logických disků
ostav diskových polí
ostav ventilátorů
oteplotní stav serveru

 

monitoring logický disků HP serveru

SNMPhdd

 

Cisco switch
ostav jednotlivých rozhraní
orychlost rozhraní
odoba běhu

monitoring cisco switche

SNMPswitch

SNMP verze

Snmp protokol existuje ve třech různých verzích (1, 2, 3).
 

Verze 1 - Použito v modulu Panelu nástrojů ProCop od verze 3.7. Slouží většinou jen pro čtení proměnných ze zařízení. Není šifrováno ani zabezpečeno autentikací.
Verze 2 - Tato verze obsahuje navíc autentikaci.
Verze 3 - Obsahuje navíc šifrování.

Agent a manager

Monitorovaná strana (síťové zařízení) obsahuje agenta, který odpovídá na dotazy monitorovací strany neboli managera (SNMP modul v Panelu nástrojů ProCop).

Trap režim

Kromě standartního režimu, ve kterém manager odešle dotaz agentovi a ten mu vrátí odpoveď s proměnnou, ještě existuje režim Trap. V tomto režimu agent rovnou posílá paket na managera bez předcházejícího dotazu. Je využíván zejména při náhlých událostech např.: vypnutí zařízení, selhání některé funkce atd.

Protokol pro přenos dat a síťový port

Přenos dat zajišťuje prokol UDP. Port 161 je vyhrazen pro standartní režim a 162 pro režim Trap.

OID - Object identifier

Každá proměnná v SNMP je jednoznačně identifikována pomocí číselného identifikátoru OID. Ten je tvořen posloupnosti čísel jeho nadřazených OID oddělených tečkou.

MIB - Management Information Base

Je to textový soubor který popisuje celý strom proměnných a jejich metadat. MIB není nezbytně nutný pro konfiguraci kanálů v Panelu nástrojů ProCop, pokud již známe jednotlivé OID, datové typy i jejich významy. V opačném případě MIB slouží k vyhledání daného OID, jelikož obsahuje i textový popis dané proměnné a další metadata.

 

Pro procházení MIB databáze je vhodné použít například program Ireasoning MIB browser.

MIB browser

SNMPmibExample2

 

Na obrázku lze vidět proměnná sysUpTime s OID 1.3.6.1.2.1.1.3. Důležité metadata pro proměnné v Panelu nástrojů ProCop jsou:

Name - unikátní název proměnné
Syntax - datový typ proměnné
OID - identifikátor

 

Tento OID je postupně složeno z těchto předků:

1 ISO

1.3 ORG

1.3.6 Department of Defense

1.3.6.1 Internet

1.3.6.1.2 IETF Management

1.3.6.1.2.1 SNMP MIB-2

1.3.6.1.2.1.1 SNMP MIB-2 System

1.3.6.1.2.1.1.3 sysUpTime

 

Datové typy

datový typ SNMP

datový typ v ProCop

minimum

maximum

Integer

Analog

-2147483648

2147483647

Integer32

Analog

-2147483648

2147483647

UInteger32

Analog

0

4294967295

Counter32

Counter

0

4294967295

Counter64

Counter

0

18446744073709551615

TimeTicks

Counter

0

4294967295

IpAddress

Text

-

-

Object identifier

Text

-

-

Octet String

Text

-

-

 

Typy dotazů

V SNMP je několik typů dotazů, zde jsou uvedeny dotazy použité v SNMP modulu Panelu nástrojů ProCop

 

GetRequest - Dotaz managera na agenta na jedno nebo více OID.
GetNextRequest - Manager pošle OID a agent mu vrátí následující OID ve stromové struktuře MIB. Pokud pošleme dotaz na OID 1.3 a z odpovědi uděláme další dotaz, můžeme takhle projít celou strukturu MIB v jednoduchém cyklu. Tento způsob použitý při autokonfiguraci se nazývá "Walk".