AlfaBox - řešení komunikačních problémů

AlfaBox připojen externím modemem přes GPRS

Základní kroky diagnostiky:

1.V monitorovacím systému ProCop otevřeme Řízení modulů, nebo také kombinací kláves ALT+M a spustíme komunikaci tlačítkem Start
oAlfaBox komunikuje, zvyšují se přenesená data a v některém okamžiku, např. při přenosu alarmu, nebo trendů vyhlásí poruchu
provedeme vzdálený reboot koncentrátoru (cca 2 - 3 minuty) a zkusíme znovu
pokud nelze reboot provést, nebo se situace nezlepší, kontaktujeme servis
oAlfaBox píše "Přihlašuji se...", načítá se čas vypisuje Opakuji <X> a nakonec se objeví stav "Porucha!"
pro komunikaci po síti (Ethernet UDP, APN) zjistíme IP adresu a ze serveru ověříme konektivitu nástrojem PING IPAdresa
pokud není na PING odezva, a jiné AlfaBoxy se stejným způsobem připojení komunikují, budeme nutná diagnostika na místě
nekomunikují li všechny zařízení se stejným způsobem připojení, prověříme síťově připojení, kontaktujeme servis
při jiné, např. sériové komunikaci s koncentrátorem prověříme komunikační cestu, ovladače sériového portu PC, kartu, převodník a kabeláž
2.AlfaBox s GPRS modemem namontován v technologii
oprověříme napájení AlfaBoxu, zelená LED  PWR pod displejem musí trvale svítit
pokud nesvítí, prověříme, že je zdroj v zásuvce, zásuvka pod napětím, můžeme změřit voltmetrem napětí na konektoru jack 5V DC
pokud zelená PWR LED nesvítí vyměníme zdroj AlfaBoxu za nový
pokud zelená LED PWR svítí, zkontrolujeme červenou LED a displej
occa do 1 minuty po připojení napájení / resetu AlfaBoxu svítí trvale červená LED a píše AlfaBox 3.x OS Booting...
pokud červená LED svítí trvale i po 1 minutě, nápis OS Booting nezmizel, nebo se zařízení samo rebootuje
vyměňte napájecí zdroj za nový a opakujte postup diagnostiky, pokud toto nepomohlo demontujte zařízení a s původním zdrojem zašlete na opravu
oumíte-li nakonfigurovat náhradní AlfaBox, přesuňte komunikační modulu (nezměnit pozice!), přepojte kabely do stejných portů a znovu vyzkoušejte
ona displeji se zobrazuje nápis ProBox 3.X.Y.Z, zelená PWR svítí, žlutá led WDT pravidelně bliká
červená LED může pravidelně blikat, nesmí trvale svítit (blikání indikuje nějaké alarm, který neodeslal ještě na dispečink)
tlačítky (modré šipky) nahoru a dolů lze procházet alarmy a události
Alarm: Chyba při práci s modemem indikuje chybu modemu, nebo chybně nastavenou komunikační rychlost modemu
prověříme napájení externího modemu, obvykle modrá LED externího modemu musí blikat
oexterní modem nijak nesvítí, nebliká a je připojen do funkční zásuvky
prověříme funkčnost zásuvky, prověříme připojení sériové linky modemu Cannon DB9 do konektoru RJ45 AlfaBoxu
změříme napájení na konektoru modemu dle štítku zdroje
vyměníme zdroj modemu
vyměníme modem (přesuneme SIM)
ointerní modem by měl být umístěn v COM4 AlfaBoxu, přes otvor v čelním krytu by měl být vyveden kabel antény
má dvě LED u levého RJ45 konektoru COM4, zelená LED indikuje napájení modemu, oranžová LED indikuje stav a chování stejně, jako LED externího modemu
pokud zelená LED nesvítí (cca po 1 minutě od resetu zařízení), vyměníme modemový modul AlfaBoxu, přesuneme SIM
onásledující chování indikační LED modemu (modré, oranžové)  modemu je obdobné u externího i interního modemu
pravidelně bliká 50% ˘Ł(cca 0,5s nesvítí, pak cca 0,5s svítí) - indikuje nemožnost modem přihlásit do GSM sítě operátora
přechodový jev, cca max 1 m po startu by se měl stav změnit
vadná, špatně vložená, neaktivní, zablokovaná SIM  karta - ověříme funkčnost SIM karty v jiném zařízení
odpojená / utržená anténa, zcela nedostatečný GSM signál - prověříme jiným zařízením se SIM stejného operátora sílu signálu, vyměníme anténu
pravidelně bliká 10% Ł˘ (tzv jednou krátce, cca 0,9s nesvítí, pak cca 0,1s blikne) - indikuje přihlášení do sítě GSM, není však připojení do datové sítě GPRS
přechodový jev, cca max 1 m po přihlášení do GSM sítě by se měl modem přihlásit do sítě GPRS a změnit blikání
trvale bliká jednou krátce, na SIM není aktivován přístup do požadovaného APN, špatná, nebo nedokončená konfigurace tarifu SIM u operátora
pravidelně bliká dvakrát krátce Ł˘˘ (cca 0,9s nesvítí, pak dvakrát krátce blikne), nebo nahodile ˘Ł˘˘Ł˘Ł - indikuje správné přihlášení do GPRS sítě
přenos dat rozbliká při komunikaci LED zcela nahodile, v klidovém stavu, když se data nepřenášejí bliká 2x krátce s delší mezerou
toto je požadovaný stav, na displeji AlfaBoxu by neměl být alarm, nebo i jeho odhlášení "OK: Chyba při práci s modemem"
z dispečinku by mělo být možné z řízení modulů navázat komunikaci
pokud nelze navázat komunikaci, ověřte konektivitu pomocí PING, kontaktujte servis