AlfaMeter - řešení komunikačních problémů

AlfaMeter - připojen přes GSM/SMS

Základní kroky diagnostiky:

1.V monitorovacím systému ProCop otevřeme Řízení modulů, nebo také kombinací kláves ALT+M
oNajdeme příslušnou GSM cestu a ověříme, že modem je v pořádku - nevypisuje žádnou chybu
pokud modem vypisuje chyby, např. Modem Error, Baud Rate, prověříme připojení k modemu a modem
následující chování indikační LED modemu (modré, oranžové)  modemu je obdobné u externího modemu i interního modemu v AlfaPortu
opravidelně bliká 50% ˘Ł(cca 0,5s nesvítí, pak cca 0,5s svítí) - indikuje nemožnost modem přihlásit do GSM sítě operátora
přechodový jev, cca max 1 m po startu by se měl stav změnit
vadná, špatně vložená, neaktivní, zablokovaná SIM  karta - ověříme funkčnost SIM karty v jiném zařízení
odpojená / utržená anténa, zcela nedostatečný GSM signál - prověříme jiným zařízením se SIM stejného operátora sílu signálu, vyměníme anténu
opravidelně bliká 10% Ł˘ (tzv jednou krátce, cca 0,9s nesvítí, pak cca 0,1s blikne) - indikuje přihlášení do sítě GSM
tento stav by měl být až na konfigurační spojení s AlfaMeterem trvalý, modem je připraven ke spojení, přijímá SMS
otrvale svítí 100% ˘ - indikuje datový hovor (obdoba telefonního hovoru), probíhá přenos dat s jiným modemem v síti GSM 2G
spojení s AlfaMeterem je pouze pro konfiguraci a probíhá v čase, kdy je protistrana napájená (nespí) a připojena do GSM sítě
u bateriových verzí probíhá dle konfigurace, trvale napájené verze kdykoliv pozměně konfigurace
modem je v pořádku module Meter (AlfaMeter) by měl vypisovat "Pauza" a datum / čas poslední komunikace
pokud byla provedena změna konfigurace a zařízení je dostupné, může probíhat komunikace = datový hovor
oAlfaBox píše "Přihlašuji se...", načítá se čas vypisuje Opakuji <X> a nakonec se objeví stav "Porucha!"
pro komunikaci po síti (Ethernet UDP, APN) zjistíme IP adresu a ze serveru ověříme konektivitu nástrojem PING IPAdresa
pokud není na PING odezva, a jiné AlfaBoxy se stejným způsobem připojení komunikují, budeme nutná diagnostika na místě
nekomunikují li všechny zařízení se stejným způsobem připojení, prověříme síťově připojení, kontaktujeme servis
při jiné, např. sériové komunikaci s koncentrátorem prověříme komunikační cestu, ovladače sériového portu PC, kartu, převodník a kabeláž
2.V monitorovacím systému ProCop otevřeme Displeje, nebo také kombinací kláves ALT+D a dále displej s přehledem AlfaMeterů - měřičů
ov řádku měřiče jsou postupně následující informace
stav komunikace, vyřazení z komunikace
AlfaMeter je právě vzhůru - možnost navázání spojení a vyčtení dat
Chyba komunikace s měřičem M-Bus - Měřič neodpovídá AlfaMeteru na dotazy - chyba v kabeláži, měřič nemá nastavenu žádnou primární adresu (stačí jakákoliv nenulová)
Poslední SMS dorazila - indikace, že v poslední naplánované době SMS dorazila
AlfaMeter neposílá SMS - poslední SMS nedorazila i když byla očekávána - je potřeba zkusit navázat spojení a pokud to není možné, prověřit AlfaMeter na místě
stav GSM signálu v procentech, pokud je menší než 20% je nutné lépe umístit anténu pro spolehlivý přenos
potřeba volání na AlfaMeter - indikuje, že bude v příští možné době navázáno datové spojení s AlfaMeterem
potřeba inicializace AlfaMeteru - indikuje, že byla provedena změna konfigurace, ale ještě nebyla nahrána do AlfaMeteru (nebo navázáno spojení)
síťový AlfaMeter na batérii - výpadek napájení AlfaMeteru, je napájen batérií - nefunkční, nebo odpojený zdroj, výpadek fáze
baterie je vybitá - je nutné vyměnit baterii
napájení z batérie / ze sítě - zobrazuje typ napájení při první inicializaci
napětí baterie - přesné napětí baterie v AlfaMeteru
parametry, nastavení, poslání SMS
opokud AlfaMeter vykazuje nějakou chybu, jako nekomunikuje, měřič nekomunikuje, slabá baterie, bude nutné AlfaMeter prověřit na místě
3.Kontrola AlfaMeteru na místě
omá-li AlfaMeter připojen napájecí zdroj, svítí nepřetržitě zelená LED
pokud nesvítí, prověříme, že je zdroj v zásuvce, zásuvka pod napětím, můžeme změřit voltmetrem napětí na konektoru jack 5V DC
pokud zelená LED stále a zdroj je připojený, vyměníme zdroj AlfaMeteru za nový
obateriový AlfaMeter z důvodu úspory energie LED vypíná, svítí pouze v době, kdy je vzhůru (odečítá měřič, odesílá SMS, čeká na konfiguraci)
stiskem delšího tlačítka Function probudíme AlfaMeter, zelená LED by měla blikat
ovýznamy LED a funkce tlačítek jsou vyobrazeny na nálepce a popsány v montážním letáku, počet bliknutí indikuje stav dle dokumentace
onelze-li AlfaMeter tlačítkem Function zapnout, napětí baterie je vyšší, než 4 V a baterie je správně připojená, kontaktujte servis
opokud LED blikají, spočítejte počet bliknutí červené LED
0 = vše v pořádku
1 = chyba modemu, kontaktujte servis
2 = SIM, ověřte funkčnost SIM v jiném zařízení, u operátora
3 =  PIN, zrušte na SIM kartě požadavek na PIN v jiném zařízení
4 =  nelze se registrovat v síti, ověřte signál (počet bliknutí modré LED alespoň 2), přesuňte anténu, ověřte funkčnost SIM v jiném zařízení, u operátora
5 = SMS - nelze odesílat / přijímat SMS, ověřte posílání SMS s touto SIM v jiném zařízení, u operátora
oprověřte spojení s dispečinkem, nechte navázat spojení a vyčíst data
pokud toto nelze, nebo zařízení vyměňujete:
vložte do nového AlfaMeteru původní SIM, která identifikuje konkrétní umístění / měřič / AlfaMeter
současně stiskněte tlačítko Function a Reset
AlfaMeter provede test GSM modemu, SIM karty, síly signálu, připojeného M-Bus zařízení, napájecího zdroje a připraví se na přijetí konfigurační SMS
ozašlete z dispečinku konfigurační SMS
pokud je konfigurace úspěšná, zařízení zašle zpět vyčtená data z M-Bus zařízení a stavové informace (napětí baterie, sílu signálu)
oVýměna baterie AlfaMeteru
pokud je signalizováno na dispečinku, že je baterie vybitá, je nutné provést její výměnu
výměnu baterie je možné provádět i se zapojeným síťovým zdrojem
životnost baterie je závislá na četnosti odečtu, datového spojení a síle signálu, typicky delší než jeden rok
nový stav napětí baterie se zobrazí na dispečinku až po navázání komunikace a vyčtení dat, nebo zaslání SMS